Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 150000 (ORG 150000) / 2020

Název:
150000 (150000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 17 531 000 Kč Pokles 16 881 000 Kč 2 279 954 Kč 14 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 10 301 000 Kč Pokles 9 651 000 Kč 1 195 758 Kč 12 %
Doprava 6 550 000 Kč 6 550 000 Kč 1 084 196 Kč 17 %
Kultura a sdělovací prostředky 680 000 Kč 680 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 6 550 000 Kč 6 550 000 Kč 1 084 196 Kč 17 %
5163 Služby peněžních ústavů 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
315 315 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 550 000 Kč 5 550 000 Kč 1 060 335 Kč 19 %
315 315 5 550 000 Kč 5 550 000 Kč 1 060 335 Kč 19 %
5169 Nákup ostatních služeb 900 000 Kč 900 000 Kč 23 861 Kč 3 %
315 315 900 000 Kč 900 000 Kč 23 861 Kč 3 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 680 000 Kč 680 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 670 000 Kč 670 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 670 000 Kč 670 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
3635 Územní plánování 10 301 000 Kč Pokles 9 651 000 Kč 1 195 758 Kč 12 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 394 Kč 99 %
115 115 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 394 Kč 99 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 9 301 000 Kč Pokles 8 643 500 Kč 1 165 805 Kč 13 %
115 115 9 301 000 Kč Pokles 8 643 500 Kč 1 165 805 Kč 13 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 22 559 Kč 2 %
115 115 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 22 559 Kč 2 %
Celkem 17 531 000 Kč Pokles 16 881 000 Kč 2 279 954 Kč 14 %