Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 130219 (ORG 130219) / 2020

Název:
130219 (130219)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %