Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 130186 (ORG 130186) / 2020

Název:
130186 (130186)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 738 158 Kč 18 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 738 158 Kč 18 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 738 158 Kč 18 %
6121 Budovy, haly a stavby 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 738 158 Kč 18 %
813 813 4 000 000 Kč Pokles 138 800 Kč 138 764 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 3 861 200 Kč 599 394 Kč 16 %
Celkem 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 738 158 Kč 18 %