Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 130151 (ORG 130151) / 2020

Název:
130151 (130151)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 8 000 000 Kč Navýšení 8 658 600 Kč 711 264 Kč 8 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 8 000 000 Kč Navýšení 8 658 600 Kč 711 264 Kč 8 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 8 000 000 Kč Navýšení 8 658 600 Kč 711 264 Kč 8 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 000 000 Kč Navýšení 8 658 600 Kč 711 264 Kč 8 %
813 813 8 000 000 Kč Pokles 27 200 Kč 27 104 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 8 631 400 Kč 684 160 Kč 8 %
Celkem 8 000 000 Kč Navýšení 8 658 600 Kč 711 264 Kč 8 %