Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 130135 (ORG 130135) / 2020

Název:
130135 (130135)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 320 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 312 180 Kč 89 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 320 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 312 180 Kč 89 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 320 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 312 180 Kč 89 %
6121 Budovy, haly a stavby 320 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 312 180 Kč 89 %
813 813 320 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 350 000 Kč 312 180 Kč 89 %
Celkem 320 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 312 180 Kč 89 %