Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 130000 (ORG 130000) / 2020

Název:
130000 (130000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 49 375 000 Kč Pokles 14 714 000 Kč 1 550 962 Kč 11 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 25 077 000 Kč Pokles 7 477 000 Kč 815 040 Kč 11 %
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 25 300 Kč 0 Kč 0 %
Školství a sociální věci 9 060 000 Kč Pokles 73 700 Kč 73 550 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Veřejná správa 15 138 000 Kč Pokles 7 138 000 Kč 662 372 Kč 9 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3113 Základní školy 8 660 000 Kč Pokles 73 700 Kč 73 550 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč Pokles 62 100 Kč 62 012 Kč 100 %
413 413 200 000 Kč Pokles 62 100 Kč 62 012 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 8 400 000 Kč Pokles 11 600 Kč 11 538 Kč 99 %
413 413 8 400 000 Kč Pokles 11 600 Kč 11 538 Kč 99 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3612 Bytové hospodářství 12 002 000 Kč Pokles 2 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 11 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 11 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 3 930 000 Kč Pokles 3 730 000 Kč 515 944 Kč 14 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 730 000 Kč 730 000 Kč 506 385 Kč 69 %
813 813 730 000 Kč 730 000 Kč 506 385 Kč 69 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 559 Kč 96 %
813 813 200 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 559 Kč 96 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 500 000 Kč Pokles 1 490 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 1 500 000 Kč Pokles 1 490 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 9 145 000 Kč Pokles 3 745 000 Kč 299 096 Kč 8 %
5164 Nájemné 240 000 Kč 240 000 Kč 234 806 Kč 98 %
113 113 240 000 Kč 240 000 Kč 234 806 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 63 225 Kč 4 %
813 813 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 63 225 Kč 4 %
5171 Opravy a udržování 7 400 000 Kč Pokles 2 000 000 Kč 1 065 Kč 0 %
813 813 7 400 000 Kč Pokles 2 000 000 Kč 1 065 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
513 513 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 25 300 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 25 300 Kč 0 Kč 0 %
713 713 0 Kč Navýšení 25 300 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 15 138 000 Kč Pokles 7 138 000 Kč 662 372 Kč 9 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 160 000 Kč 160 000 Kč 72 612 Kč 45 %
913 913 160 000 Kč 160 000 Kč 72 612 Kč 45 %
5151 Studená voda 11 000 Kč 11 000 Kč 4 350 Kč 40 %
913 913 11 000 Kč 11 000 Kč 4 350 Kč 40 %
5152 Teplo 140 000 Kč 140 000 Kč 54 700 Kč 39 %
913 913 140 000 Kč 140 000 Kč 54 700 Kč 39 %
5154 Elektrická energie 2 000 Kč 2 000 Kč 456 Kč 23 %
913 913 2 000 Kč 2 000 Kč 456 Kč 23 %
5157 Teplá voda 25 000 Kč 25 000 Kč 9 758 Kč 39 %
913 913 25 000 Kč 25 000 Kč 9 758 Kč 39 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 257 851 Kč 20 %
913 913 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 257 851 Kč 20 %
5171 Opravy a udržování 13 500 000 Kč Pokles 5 500 000 Kč 262 645 Kč 5 %
913 913 13 500 000 Kč Pokles 5 500 000 Kč 262 645 Kč 5 %
Celkem 49 375 000 Kč Pokles 14 714 000 Kč 1 550 962 Kč 11 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 130000 (130000), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5154 (Elektrická energie)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
CENTRA a.s.ARES 456,00 Kč
360000101 14.02.2020 63,00 Kč
360000105 14.02.2020 30,00 Kč
360000103 14.02.2020 45,00 Kč
360000102 14.02.2020 90,00 Kč
360000221 23.06.2020 63,00 Kč
360000224 23.06.2020 30,00 Kč
360000223 23.06.2020 45,00 Kč
360000222 23.06.2020 90,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 456,00 Kč