Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy majetku (ORG 130000) / 2020

Název:
Odbor správy majetku (130000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 49 375 000 Kč Pokles 14 714 000 Kč 2 108 465 Kč 14 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 25 077 000 Kč Pokles 7 477 000 Kč 836 544 Kč 11 %
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 25 300 Kč 0 Kč 0 %
Školství a sociální věci 9 060 000 Kč Pokles 73 700 Kč 73 550 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Veřejná správa 15 138 000 Kč Pokles 7 138 000 Kč 1 198 371 Kč 17 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3113 Základní školy 8 660 000 Kč Pokles 73 700 Kč 73 550 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč Pokles 62 100 Kč 62 012 Kč 100 %
413 413 200 000 Kč Pokles 62 100 Kč 62 012 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 8 400 000 Kč Pokles 11 600 Kč 11 538 Kč 99 %
413 413 8 400 000 Kč Pokles 11 600 Kč 11 538 Kč 99 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3612 Bytové hospodářství 12 002 000 Kč Pokles 2 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 11 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 11 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3613 Nebytové hospodářství 3 930 000 Kč Pokles 3 730 000 Kč 515 944 Kč 14 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 730 000 Kč 730 000 Kč 506 385 Kč 69 %
813 813 730 000 Kč 730 000 Kč 506 385 Kč 69 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 559 Kč 96 %
813 813 200 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 559 Kč 96 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 500 000 Kč Pokles 1 490 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 1 500 000 Kč Pokles 1 490 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 9 145 000 Kč Pokles 3 745 000 Kč 320 600 Kč 9 %
5164 Nájemné 240 000 Kč 240 000 Kč 234 806 Kč 98 %
113 113 240 000 Kč 240 000 Kč 234 806 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 84 729 Kč 6 %
813 813 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 84 729 Kč 6 %
5171 Opravy a udržování 7 400 000 Kč Pokles 2 000 000 Kč 1 065 Kč 0 %
813 813 7 400 000 Kč Pokles 2 000 000 Kč 1 065 Kč 0 %
5361 Nákup kolků 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
513 513 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 25 300 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 25 300 Kč 0 Kč 0 %
713 713 0 Kč Navýšení 25 300 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 15 138 000 Kč Pokles 7 138 000 Kč 1 198 371 Kč 17 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 160 000 Kč Navýšení 260 000 Kč 112 799 Kč 43 %
913 913 160 000 Kč Navýšení 260 000 Kč 112 799 Kč 43 %
5151 Studená voda 11 000 Kč 11 000 Kč 4 350 Kč 40 %
913 913 11 000 Kč 11 000 Kč 4 350 Kč 40 %
5152 Teplo 140 000 Kč 140 000 Kč 54 700 Kč 39 %
913 913 140 000 Kč 140 000 Kč 54 700 Kč 39 %
5154 Elektrická energie 2 000 Kč 2 000 Kč 456 Kč 23 %
913 913 2 000 Kč 2 000 Kč 456 Kč 23 %
5157 Teplá voda 25 000 Kč 25 000 Kč 9 758 Kč 39 %
913 913 25 000 Kč 25 000 Kč 9 758 Kč 39 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 387 841 Kč 30 %
913 913 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 387 841 Kč 30 %
5171 Opravy a udržování 13 500 000 Kč Pokles 5 400 000 Kč 628 467 Kč 12 %
913 913 13 500 000 Kč Pokles 5 400 000 Kč 628 467 Kč 12 %
Celkem 49 375 000 Kč Pokles 14 714 000 Kč 2 108 465 Kč 14 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 130000 (Odbor správy majetku), Paragraf 3699 (Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
DF Servis, s.r.o.ARES 1 064,80 Kč
360000176 20.04.2020 1 064,80 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 1 064,80 Kč