Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 100001 (ORG 100001) / 2020

Název:
100001 (100001)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 2 012 800 Kč 391 012 Kč 19 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 0 Kč Navýšení 2 012 800 Kč 391 012 Kč 19 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 2 012 800 Kč 391 012 Kč 19 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 1 765 200 Kč 359 370 Kč 20 %
910 910 0 Kč Navýšení 1 765 200 Kč 359 370 Kč 20 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 247 600 Kč 31 642 Kč 13 %
910 910 0 Kč Navýšení 247 600 Kč 31 642 Kč 13 %
Celkem 0 Kč Navýšení 2 012 800 Kč 391 012 Kč 19 %