Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 100000 (ORG 100000) / 2020

Název:
100000 (100000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 19 920 000 Kč Navýšení 20 988 600 Kč 5 375 652 Kč 26 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 17 750 000 Kč Pokles 15 721 500 Kč 3 177 989 Kč 20 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 160 000 Kč 160 000 Kč 2 261 Kč 1 %
Civilní připravenost na krizové stavy 290 000 Kč Navýšení 3 387 100 Kč 1 686 277 Kč 50 %
Veřejná správa 1 720 000 Kč 1 720 000 Kč 509 126 Kč 30 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 160 000 Kč 160 000 Kč 2 261 Kč 1 %
5151 Studená voda 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5153 Plyn 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
5154 Elektrická energie 35 000 Kč 35 000 Kč 2 261 Kč 6 %
110 110 35 000 Kč 35 000 Kč 2 261 Kč 6 %
5169 Nákup ostatních služeb 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5213 Krizová opatření 290 000 Kč Navýšení 3 387 100 Kč 1 686 277 Kč 50 %
5132 Ochranné pomůcky 0 Kč Navýšení 126 400 Kč 126 398 Kč 100 %
710 710 0 Kč Navýšení 126 400 Kč 126 398 Kč 100 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 0 Kč Navýšení 1 370 300 Kč 304 764 Kč 22 %
710 710 0 Kč Navýšení 1 370 300 Kč 304 764 Kč 22 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 381 800 Kč 337 073 Kč 88 %
710 710 0 Kč Navýšení 381 800 Kč 337 073 Kč 88 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 623 300 Kč 504 221 Kč 81 %
710 710 0 Kč Navýšení 623 300 Kč 504 221 Kč 81 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 595 300 Kč 413 820 Kč 70 %
710 710 0 Kč Navýšení 595 300 Kč 413 820 Kč 70 %
5903 Rezerva na krizová opatření 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 17 750 000 Kč Pokles 15 721 500 Kč 3 177 989 Kč 20 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 130 000 Kč 130 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 130 000 Kč 130 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 510 000 Kč 510 000 Kč 146 633 Kč 29 %
710 710 510 000 Kč 510 000 Kč 146 633 Kč 29 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 850 000 Kč Pokles 646 500 Kč 44 645 Kč 7 %
710 710 850 000 Kč Pokles 646 500 Kč 44 645 Kč 7 %
5167 Služby školení a vzdělávání 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 15 960 000 Kč Pokles 14 165 300 Kč 2 834 563 Kč 20 %
710 710 15 960 000 Kč Pokles 14 165 300 Kč 2 834 563 Kč 20 %
5171 Opravy a udržování 100 000 Kč 100 000 Kč 82 540 Kč 83 %
710 710 100 000 Kč 100 000 Kč 82 540 Kč 83 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 69 700 Kč 69 608 Kč 100 %
710 710 0 Kč Navýšení 69 700 Kč 69 608 Kč 100 %
6112 Zastupitelstva obcí 1 350 000 Kč 1 350 000 Kč 409 526 Kč 30 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 409 526 Kč 37 %
910 910 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 409 526 Kč 37 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 370 000 Kč 370 000 Kč 99 600 Kč 27 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 370 000 Kč 370 000 Kč 99 600 Kč 27 %
910 910 370 000 Kč 370 000 Kč 99 600 Kč 27 %
Celkem 19 920 000 Kč Navýšení 20 988 600 Kč 5 375 652 Kč 26 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 100000 (100000), Paragraf 5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
CENTR GROUP, a.s.ARES 2 620 069,00 Kč
360000074 23.01.2020 -1 994,00 Kč
360000116 27.01.2020 311 302,00 Kč
360000115 27.01.2020 37 472,00 Kč
360000252 26.02.2020 91 210,00 Kč
360000057 06.03.2020 365 843,00 Kč
360000273 25.03.2020 83 077,00 Kč
360000272 25.03.2020 342 240,00 Kč
360000234 27.04.2020 288 177,00 Kč
360000233 27.04.2020 -6 220,00 Kč
360000235 27.04.2020 91 646,00 Kč
360000176 27.05.2020 9 569,00 Kč
360000175 27.05.2020 83 077,00 Kč
360000002 01.06.2020 229 649,00 Kč
360000256 25.06.2020 237 304,00 Kč
360000223 27.07.2020 91 646,00 Kč
360000222 27.07.2020 287 061,00 Kč
360000066 07.08.2020 79 010,00 Kč
Energobest s.r.o.ARES 206 426,00 Kč
360000087 10.03.2020 165 770,00 Kč
360000130 14.08.2020 40 656,00 Kč
BREMA,spol. s r.o.ARES 8 068,28 Kč
360000004 01.07.2020 8 068,28 Kč
AHELP Group, s.r.o.ARES 0,00 Kč
360000249 28.04.2020 206 910,00 Kč
950000039 20.05.2020 -206 910,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 2 834 563,28 Kč