Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor Kancelář městské části (ORG 100000) / 2020

Název:
Odbor Kancelář městské části (100000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 59 300 Kč 59 300 Kč 100 %
výdaje 19 920 000 Kč Pokles 16 809 800 Kč 8 743 971 Kč 52 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 17 750 000 Kč Pokles 10 279 400 Kč 5 190 263 Kč 50 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 160 000 Kč 160 000 Kč 5 931 Kč 4 %
Civilní připravenost na krizové stavy 290 000 Kč Navýšení 4 591 100 Kč 2 753 949 Kč 60 %
Veřejná správa 1 720 000 Kč Navýšení 1 779 300 Kč 793 828 Kč 45 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 160 000 Kč 160 000 Kč 5 931 Kč 4 %
5151 Studená voda 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5153 Plyn 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
5154 Elektrická energie 35 000 Kč 35 000 Kč 2 711 Kč 8 %
110 110 35 000 Kč 35 000 Kč 2 711 Kč 8 %
5169 Nákup ostatních služeb 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 50 000 Kč 50 000 Kč 3 220 Kč 6 %
110 110 50 000 Kč 50 000 Kč 3 220 Kč 6 %
5213 Krizová opatření 290 000 Kč Navýšení 4 591 100 Kč 2 753 949 Kč 60 %
5132 Ochranné pomůcky 0 Kč Navýšení 149 400 Kč 126 398 Kč 85 %
710 710 0 Kč Navýšení 149 400 Kč 126 398 Kč 85 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 0 Kč Navýšení 2 356 200 Kč 1 123 766 Kč 48 %
710 710 0 Kč Navýšení 2 356 200 Kč 1 123 766 Kč 48 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 586 800 Kč 557 180 Kč 95 %
710 710 0 Kč Navýšení 586 800 Kč 557 180 Kč 95 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 613 300 Kč 532 785 Kč 87 %
710 710 0 Kč Navýšení 613 300 Kč 532 785 Kč 87 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 595 400 Kč 413 820 Kč 70 %
710 710 0 Kč Navýšení 595 400 Kč 413 820 Kč 70 %
5903 Rezerva na krizová opatření 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 17 750 000 Kč Pokles 10 279 400 Kč 5 190 263 Kč 50 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 130 000 Kč Pokles 30 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 130 000 Kč Pokles 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 510 000 Kč Pokles 210 000 Kč 149 366 Kč 71 %
710 710 510 000 Kč Pokles 210 000 Kč 149 366 Kč 71 %
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč Navýšení 155 400 Kč 155 356 Kč 100 %
710 710 0 Kč Navýšení 155 400 Kč 155 356 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 850 000 Kč Pokles 100 800 Kč 44 645 Kč 44 %
710 710 850 000 Kč Pokles 100 800 Kč 44 645 Kč 44 %
5167 Služby školení a vzdělávání 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 15 960 000 Kč Pokles 9 473 200 Kč 4 667 567 Kč 49 %
710 710 15 960 000 Kč Pokles 9 473 200 Kč 4 667 567 Kč 49 %
5171 Opravy a udržování 100 000 Kč Navýšení 105 000 Kč 103 722 Kč 99 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 105 000 Kč 103 722 Kč 99 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 165 000 Kč 69 608 Kč 42 %
710 710 0 Kč Navýšení 165 000 Kč 69 608 Kč 42 %
6112 Zastupitelstva obcí 1 350 000 Kč 1 350 000 Kč 609 815 Kč 45 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000 Kč 100 000 Kč 150 Kč 0 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 150 Kč 0 %
5175 Pohoštění 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 609 665 Kč 55 %
910 910 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 609 665 Kč 55 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
6115 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 0 Kč Navýšení 59 300 Kč 59 213 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 59 300 Kč 59 213 Kč 100 %
710 710 0 Kč Navýšení 59 300 Kč 59 213 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 370 000 Kč 370 000 Kč 124 800 Kč 34 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 370 000 Kč 370 000 Kč 124 800 Kč 34 %
910 910 370 000 Kč 370 000 Kč 124 800 Kč 34 %
Celkem 19 920 000 Kč Pokles 16 809 800 Kč 8 743 971 Kč 52 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 100000 (Odbor Kancelář městské části), Paragraf 5311 (Bezpečnost a veřejný pořádek), Položka 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Unimed Praha, s.r.o.ARES 0,00 Kč
360000263 26.03.2020 77 548,90 Kč
950000035 20.05.2020 -77 548,90 Kč
Bc. Wenbin GaoARES 0,00 Kč
360000104 09.04.2020 30 000,00 Kč
950000036 20.05.2020 -30 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč