Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 100000 (ORG 100000) / 2020

Název:
100000 (100000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 19 920 000 Kč Navýšení 20 988 600 Kč 5 375 652 Kč 26 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 17 750 000 Kč Pokles 15 721 500 Kč 3 177 989 Kč 20 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 160 000 Kč 160 000 Kč 2 261 Kč 1 %
Civilní připravenost na krizové stavy 290 000 Kč Navýšení 3 387 100 Kč 1 686 277 Kč 50 %
Veřejná správa 1 720 000 Kč 1 720 000 Kč 509 126 Kč 30 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 160 000 Kč 160 000 Kč 2 261 Kč 1 %
5151 Studená voda 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5153 Plyn 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
5154 Elektrická energie 35 000 Kč 35 000 Kč 2 261 Kč 6 %
110 110 35 000 Kč 35 000 Kč 2 261 Kč 6 %
5169 Nákup ostatních služeb 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5213 Krizová opatření 290 000 Kč Navýšení 3 387 100 Kč 1 686 277 Kč 50 %
5132 Ochranné pomůcky 0 Kč Navýšení 126 400 Kč 126 398 Kč 100 %
710 710 0 Kč Navýšení 126 400 Kč 126 398 Kč 100 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 0 Kč Navýšení 1 370 300 Kč 304 764 Kč 22 %
710 710 0 Kč Navýšení 1 370 300 Kč 304 764 Kč 22 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 381 800 Kč 337 073 Kč 88 %
710 710 0 Kč Navýšení 381 800 Kč 337 073 Kč 88 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 623 300 Kč 504 221 Kč 81 %
710 710 0 Kč Navýšení 623 300 Kč 504 221 Kč 81 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 595 300 Kč 413 820 Kč 70 %
710 710 0 Kč Navýšení 595 300 Kč 413 820 Kč 70 %
5903 Rezerva na krizová opatření 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 17 750 000 Kč Pokles 15 721 500 Kč 3 177 989 Kč 20 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 130 000 Kč 130 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 130 000 Kč 130 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 510 000 Kč 510 000 Kč 146 633 Kč 29 %
710 710 510 000 Kč 510 000 Kč 146 633 Kč 29 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 850 000 Kč Pokles 646 500 Kč 44 645 Kč 7 %
710 710 850 000 Kč Pokles 646 500 Kč 44 645 Kč 7 %
5167 Služby školení a vzdělávání 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 15 960 000 Kč Pokles 14 165 300 Kč 2 834 563 Kč 20 %
710 710 15 960 000 Kč Pokles 14 165 300 Kč 2 834 563 Kč 20 %
5171 Opravy a udržování 100 000 Kč 100 000 Kč 82 540 Kč 83 %
710 710 100 000 Kč 100 000 Kč 82 540 Kč 83 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 69 700 Kč 69 608 Kč 100 %
710 710 0 Kč Navýšení 69 700 Kč 69 608 Kč 100 %
6112 Zastupitelstva obcí 1 350 000 Kč 1 350 000 Kč 409 526 Kč 30 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 409 526 Kč 37 %
910 910 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 409 526 Kč 37 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 370 000 Kč 370 000 Kč 99 600 Kč 27 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 370 000 Kč 370 000 Kč 99 600 Kč 27 %
910 910 370 000 Kč 370 000 Kč 99 600 Kč 27 %
Celkem 19 920 000 Kč Navýšení 20 988 600 Kč 5 375 652 Kč 26 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 100000 (100000), Paragraf 5213 (Krizová opatření), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Petr Kadeřábek-ŽelezářstvíARES 161 349,00 Kč
950000005 04.06.2020 50 649,00 Kč
950000022 04.06.2020 29 667,00 Kč
950000013 04.06.2020 29 667,00 Kč
950000007 04.06.2020 13 856,00 Kč
950000006 04.06.2020 37 510,00 Kč
Mikina Česká Republika s.r.o.ARES 119 790,00 Kč
950000028 20.05.2020 119 790,00 Kč
LÁTKY MRÁZ, s.r.o.ARES 99 516,52 Kč
360000015 02.04.2020 99 516,52 Kč
Unimed Praha, s.r.o.ARES 27 515,40 Kč
950000035 20.05.2020 13 757,70 Kč
360000257 28.07.2020 13 757,70 Kč
XCOPY s.r.o.ARES 24 989,98 Kč
950000012 04.06.2020 12 494,99 Kč
950000021 04.06.2020 12 494,99 Kč
Květa KulhaváARES 20 000,00 Kč
950000027 20.05.2020 20 000,00 Kč
Zdravotnický Materiál - Velkoobchod s.r.o.ARES 18 648,78 Kč
950000003 04.06.2020 10 750,85 Kč
950000004 04.06.2020 7 897,93 Kč
ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s.\nProvozovna: Dr. Max LÉKÁRNA\n Plzeňská 8ARES 14 170,50 Kč
Imperia Bios' s.r.o.ARES 10 981,00 Kč
950000037 20.05.2020 10 981,00 Kč
E DANIELY, spol. s r.o.ARES 7 260,00 Kč
950000026 20.05.2020 7 260,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 504 221,18 Kč