Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor Kancelář městské části (ORG 100000) / 2020

Název:
Odbor Kancelář městské části (100000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 59 300 Kč 59 300 Kč 100 %
výdaje 19 920 000 Kč Pokles 16 809 800 Kč 8 743 971 Kč 52 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 17 750 000 Kč Pokles 10 279 400 Kč 5 190 263 Kč 50 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 160 000 Kč 160 000 Kč 5 931 Kč 4 %
Civilní připravenost na krizové stavy 290 000 Kč Navýšení 4 591 100 Kč 2 753 949 Kč 60 %
Veřejná správa 1 720 000 Kč Navýšení 1 779 300 Kč 793 828 Kč 45 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 160 000 Kč 160 000 Kč 5 931 Kč 4 %
5151 Studená voda 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5153 Plyn 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
5154 Elektrická energie 35 000 Kč 35 000 Kč 2 711 Kč 8 %
110 110 35 000 Kč 35 000 Kč 2 711 Kč 8 %
5169 Nákup ostatních služeb 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 50 000 Kč 50 000 Kč 3 220 Kč 6 %
110 110 50 000 Kč 50 000 Kč 3 220 Kč 6 %
5213 Krizová opatření 290 000 Kč Navýšení 4 591 100 Kč 2 753 949 Kč 60 %
5132 Ochranné pomůcky 0 Kč Navýšení 149 400 Kč 126 398 Kč 85 %
710 710 0 Kč Navýšení 149 400 Kč 126 398 Kč 85 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 0 Kč Navýšení 2 356 200 Kč 1 123 766 Kč 48 %
710 710 0 Kč Navýšení 2 356 200 Kč 1 123 766 Kč 48 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 586 800 Kč 557 180 Kč 95 %
710 710 0 Kč Navýšení 586 800 Kč 557 180 Kč 95 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 613 300 Kč 532 785 Kč 87 %
710 710 0 Kč Navýšení 613 300 Kč 532 785 Kč 87 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 595 400 Kč 413 820 Kč 70 %
710 710 0 Kč Navýšení 595 400 Kč 413 820 Kč 70 %
5903 Rezerva na krizová opatření 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 17 750 000 Kč Pokles 10 279 400 Kč 5 190 263 Kč 50 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 130 000 Kč Pokles 30 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 130 000 Kč Pokles 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 510 000 Kč Pokles 210 000 Kč 149 366 Kč 71 %
710 710 510 000 Kč Pokles 210 000 Kč 149 366 Kč 71 %
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč Navýšení 155 400 Kč 155 356 Kč 100 %
710 710 0 Kč Navýšení 155 400 Kč 155 356 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 850 000 Kč Pokles 100 800 Kč 44 645 Kč 44 %
710 710 850 000 Kč Pokles 100 800 Kč 44 645 Kč 44 %
5167 Služby školení a vzdělávání 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 15 960 000 Kč Pokles 9 473 200 Kč 4 667 567 Kč 49 %
710 710 15 960 000 Kč Pokles 9 473 200 Kč 4 667 567 Kč 49 %
5171 Opravy a udržování 100 000 Kč Navýšení 105 000 Kč 103 722 Kč 99 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 105 000 Kč 103 722 Kč 99 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 165 000 Kč 69 608 Kč 42 %
710 710 0 Kč Navýšení 165 000 Kč 69 608 Kč 42 %
6112 Zastupitelstva obcí 1 350 000 Kč 1 350 000 Kč 609 815 Kč 45 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000 Kč 100 000 Kč 150 Kč 0 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 150 Kč 0 %
5175 Pohoštění 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 609 665 Kč 55 %
910 910 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 609 665 Kč 55 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
6115 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 0 Kč Navýšení 59 300 Kč 59 213 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 59 300 Kč 59 213 Kč 100 %
710 710 0 Kč Navýšení 59 300 Kč 59 213 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 370 000 Kč 370 000 Kč 124 800 Kč 34 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 370 000 Kč 370 000 Kč 124 800 Kč 34 %
910 910 370 000 Kč 370 000 Kč 124 800 Kč 34 %
Celkem 19 920 000 Kč Pokles 16 809 800 Kč 8 743 971 Kč 52 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 100000 (Odbor Kancelář městské části), Paragraf 5213 (Krizová opatření), Položka 5133 (Léky a zdravotnický materiál)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
APERA, s.r.o.ARES 494 819,00 Kč
360000049 07.10.2020 71 319,00 Kč
360000336 30.10.2020 211 750,00 Kč
360000202 20.11.2020 211 750,00 Kč
Vistex Medical s.r.o.ARES 326 603,20 Kč
360000217 25.08.2020 84 700,00 Kč
360000267 22.09.2020 141 110,20 Kč
360000306 24.09.2020 100 793,00 Kč
Bc. Wenbin GaoARES 200 000,00 Kč
360000248 23.03.2020 40 000,00 Kč
360000291 27.03.2020 160 000,00 Kč
950000025 20.05.2020 -160 000,00 Kč
950000024 20.05.2020 40 000,00 Kč
950000024 20.05.2020 -40 000,00 Kč
950000025 20.05.2020 160 000,00 Kč
BATIST Medical a.s.ARES 102 344,22 Kč
360000145 16.03.2020 103 917,00 Kč
360000262 26.03.2020 0,22 Kč
950000038 20.05.2020 -1 573,00 Kč
950000023 20.05.2020 0,22 Kč
950000023 20.05.2020 -0,22 Kč
950000067 20.05.2020 102 344,00 Kč
950000067 20.05.2020 -102 344,00 Kč
950000021 30.10.2020 102 344,00 Kč
950000021 30.10.2020 -102 344,00 Kč
Novotná JitkaARES 0,00 Kč
360000113 15.04.2020 25 000,00 Kč
950000031 20.05.2020 -25 000,00 Kč
BEGOL s.r.o.ARES 0,00 Kč
360000016 02.04.2020 90 145,00 Kč
950000030 20.05.2020 -90 145,00 Kč
E DANIELY, spol. s r.o.ARES 0,00 Kč
360000166 17.03.2020 7 260,00 Kč
360000264 26.03.2020 9 680,00 Kč
950000033 20.05.2020 -9 680,00 Kč
950000026 20.05.2020 -7 260,00 Kč
Mikina Česká Republika s.r.o.ARES 0,00 Kč
360000156 16.04.2020 119 790,00 Kč
950000028 20.05.2020 -119 790,00 Kč
Květa KulhaváARES 0,00 Kč
360000014 02.04.2020 20 000,00 Kč
950000027 20.05.2020 -20 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 1 123 766,42 Kč