Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy 100000 (ORG 100000) / 2020

Název:
100000 (100000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 19 920 000 Kč Navýšení 20 988 600 Kč 4 186 758 Kč 20 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 17 750 000 Kč Pokles 15 721 500 Kč 2 297 762 Kč 15 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 160 000 Kč 160 000 Kč 0 Kč 0 %
Civilní připravenost na krizové stavy 290 000 Kč Navýšení 3 387 100 Kč 1 660 318 Kč 49 %
Veřejná správa 1 720 000 Kč 1 720 000 Kč 228 678 Kč 13 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 100 000 Kč 100 000 Kč 82 540 Kč 83 %
5171 Opravy a udržování 100 000 Kč 100 000 Kč 82 540 Kč 83 %
710 710 100 000 Kč 100 000 Kč 82 540 Kč 83 %
Celkem 150 000 Kč 150 000 Kč 82 540 Kč 55 %