Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 100000 (ORG 100000) / 2020

Název:
100000 (100000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 19 920 000 Kč Navýšení 20 988 600 Kč 5 375 652 Kč 26 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 17 750 000 Kč Pokles 15 721 500 Kč 3 177 989 Kč 20 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 160 000 Kč 160 000 Kč 2 261 Kč 1 %
Civilní připravenost na krizové stavy 290 000 Kč Navýšení 3 387 100 Kč 1 686 277 Kč 50 %
Veřejná správa 1 720 000 Kč 1 720 000 Kč 509 126 Kč 30 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 160 000 Kč 160 000 Kč 2 261 Kč 1 %
5151 Studená voda 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5153 Plyn 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
5154 Elektrická energie 35 000 Kč 35 000 Kč 2 261 Kč 6 %
110 110 35 000 Kč 35 000 Kč 2 261 Kč 6 %
5169 Nákup ostatních služeb 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5213 Krizová opatření 290 000 Kč Navýšení 3 387 100 Kč 1 686 277 Kč 50 %
5132 Ochranné pomůcky 0 Kč Navýšení 126 400 Kč 126 398 Kč 100 %
710 710 0 Kč Navýšení 126 400 Kč 126 398 Kč 100 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 0 Kč Navýšení 1 370 300 Kč 304 764 Kč 22 %
710 710 0 Kč Navýšení 1 370 300 Kč 304 764 Kč 22 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 381 800 Kč 337 073 Kč 88 %
710 710 0 Kč Navýšení 381 800 Kč 337 073 Kč 88 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 623 300 Kč 504 221 Kč 81 %
710 710 0 Kč Navýšení 623 300 Kč 504 221 Kč 81 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 595 300 Kč 413 820 Kč 70 %
710 710 0 Kč Navýšení 595 300 Kč 413 820 Kč 70 %
5903 Rezerva na krizová opatření 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 17 750 000 Kč Pokles 15 721 500 Kč 3 177 989 Kč 20 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 130 000 Kč 130 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 130 000 Kč 130 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 510 000 Kč 510 000 Kč 146 633 Kč 29 %
710 710 510 000 Kč 510 000 Kč 146 633 Kč 29 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 850 000 Kč Pokles 646 500 Kč 44 645 Kč 7 %
710 710 850 000 Kč Pokles 646 500 Kč 44 645 Kč 7 %
5167 Služby školení a vzdělávání 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 15 960 000 Kč Pokles 14 165 300 Kč 2 834 563 Kč 20 %
710 710 15 960 000 Kč Pokles 14 165 300 Kč 2 834 563 Kč 20 %
5171 Opravy a udržování 100 000 Kč 100 000 Kč 82 540 Kč 83 %
710 710 100 000 Kč 100 000 Kč 82 540 Kč 83 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 60 000 Kč 60 000 Kč 0 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 69 700 Kč 69 608 Kč 100 %
710 710 0 Kč Navýšení 69 700 Kč 69 608 Kč 100 %
6112 Zastupitelstva obcí 1 350 000 Kč 1 350 000 Kč 409 526 Kč 30 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 409 526 Kč 37 %
910 910 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 409 526 Kč 37 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 370 000 Kč 370 000 Kč 99 600 Kč 27 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 370 000 Kč 370 000 Kč 99 600 Kč 27 %
910 910 370 000 Kč 370 000 Kč 99 600 Kč 27 %
Celkem 19 920 000 Kč Navýšení 20 988 600 Kč 5 375 652 Kč 26 %