Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 100 (ORG 100) / 2020

Název:
100 (100)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 13 259 700 Kč 13 259 725 Kč 100 %
výdaje 32 360 000 Kč Navýšení 46 705 900 Kč 35 149 426 Kč 75 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 32 360 000 Kč Navýšení 46 705 900 Kč 35 149 426 Kč 75 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 32 360 000 Kč Navýšení 46 705 900 Kč 35 149 426 Kč 75 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 32 360 000 Kč Navýšení 34 184 000 Kč 22 793 336 Kč 67 %
539 539 32 360 000 Kč Navýšení 34 184 000 Kč 22 793 336 Kč 67 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 12 141 900 Kč 12 002 800 Kč 99 %
539 539 0 Kč Navýšení 12 141 900 Kč 12 002 800 Kč 99 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 380 000 Kč 353 290 Kč 93 %
539 539 0 Kč Navýšení 380 000 Kč 353 290 Kč 93 %
Celkem 32 360 000 Kč Navýšení 46 705 900 Kč 35 149 426 Kč 75 %