Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 0 (ORG 0) / 2020

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 840 633 200 Kč Navýšení 915 344 000 Kč 474 727 379 Kč 52 %
výdaje 0 Kč Navýšení 683 300 Kč 6 278 590 Kč 919 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 0 Kč 0 Kč 417 220 Kč - - - -
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 683 300 Kč 5 869 323 Kč 859 %
Životní prostředí 0 Kč 0 Kč -7 953 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 Kč 0 Kč -7 953 Kč - - - -
5151 Studená voda 0 Kč 0 Kč -7 953 Kč - - - -
241 241 0 Kč 0 Kč -7 953 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 0 Kč 0 Kč 417 220 Kč - - - -
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0 Kč 0 Kč 417 220 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 417 220 Kč - - - -
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 683 300 Kč 5 869 323 Kč 859 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 683 300 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 683 300 Kč 0 Kč 0 %
5348 5348 0 Kč 0 Kč 5 869 323 Kč - - - -
908 908 0 Kč 0 Kč 285 942 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 3 287 718 Kč - - - -
935 935 0 Kč 0 Kč 119 600 Kč - - - -
936 936 0 Kč 0 Kč 2 176 063 Kč - - - -
Celkem 0 Kč Navýšení 683 300 Kč 6 278 590 Kč 919 %