Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 0 (ORG 0) / 2020

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 840 633 200 Kč Navýšení 915 344 000 Kč 474 727 379 Kč 52 %
výdaje 0 Kč Navýšení 683 300 Kč 6 278 590 Kč 919 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 0 Kč 0 Kč 417 220 Kč - - - -
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 683 300 Kč 5 869 323 Kč 859 %
Životní prostředí 0 Kč 0 Kč -7 953 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 Kč 0 Kč -7 953 Kč - - - -
5151 Studená voda 0 Kč 0 Kč -7 953 Kč - - - -
241 241 0 Kč 0 Kč -7 953 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 0 Kč 0 Kč 417 220 Kč - - - -
5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0 Kč 0 Kč 417 220 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 417 220 Kč - - - -
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 683 300 Kč 5 869 323 Kč 859 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 683 300 Kč 0 Kč 0 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 683 300 Kč 0 Kč 0 %
5348 5348 0 Kč 0 Kč 5 869 323 Kč - - - -
908 908 0 Kč 0 Kč 285 942 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 3 287 718 Kč - - - -
935 935 0 Kč 0 Kč 119 600 Kč - - - -
936 936 0 Kč 0 Kč 2 176 063 Kč - - - -
Celkem 0 Kč Navýšení 683 300 Kč 6 278 590 Kč 919 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 0 (0), Paragraf 3745 (Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň), Položka 5151 (Studená voda)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.ARES -7 953,00 Kč
360000026 03.03.2020 -41 358,00 Kč
950000042 03.03.2020 41 358,00 Kč
950000055 15.04.2020 4 309,00 Kč
360000175 15.04.2020 -4 309,00 Kč
360000292 30.06.2020 -144 070,00 Kč
950000071 30.06.2020 144 070,00 Kč
360000041 03.07.2020 -7 953,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem -7 953,00 Kč