Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 19 200 000 Kč Pokles 11 650 300 Kč 5 805 670 Kč 50 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 190 776 000 Kč Pokles 182 364 800 Kč 79 761 165 Kč 44 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 290 000 Kč Navýšení 18 023 900 Kč 16 035 440 Kč 89 %
  
Doprava 14 848 800 Kč Navýšení 19 938 600 Kč 3 374 878 Kč 17 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 40 017 900 Kč Navýšení 42 808 000 Kč 18 152 256 Kč 42 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 1 307 440 Kč 59 %
  
Školství a sociální věci 347 258 800 Kč Navýšení 430 669 500 Kč 289 138 097 Kč 67 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 38 191 000 Kč Navýšení 46 584 000 Kč 15 888 136 Kč 34 %
  
Veřejná správa 402 858 100 Kč Navýšení 410 740 200 Kč 306 192 394 Kč 75 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 3 480 000 Kč Navýšení 3 502 900 Kč 2 922 926 Kč 83 %
  
Všeobecná pokladní správa 5 625 000 Kč Navýšení 109 662 800 Kč 15 747 937 Kč 14 %
  
Zdravotnictví 380 000 Kč Navýšení 832 600 Kč 542 068 Kč 65 %
  
Životní prostředí 178 040 000 Kč Navýšení 178 459 700 Kč 86 866 573 Kč 49 %
Celkem 1 243 165 600 Kč Navýšení 1 457 437 300 Kč 841 734 979 Kč 58 %