Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 19 200 000 Kč Pokles 17 382 000 Kč 2 297 762 Kč 13 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 190 776 000 Kč Navýšení 192 667 100 Kč 24 036 989 Kč 12 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 290 000 Kč Navýšení 5 522 900 Kč 2 694 022 Kč 49 %
  
Doprava 14 848 800 Kč Pokles 14 338 600 Kč 929 792 Kč 6 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 40 017 900 Kč Navýšení 42 054 000 Kč 10 858 965 Kč 26 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 397 900 Kč 18 %
  
Školství a sociální věci 347 258 800 Kč Navýšení 418 887 600 Kč 120 437 005 Kč 29 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 38 191 000 Kč Navýšení 49 623 800 Kč 4 400 039 Kč 9 %
  
Veřejná správa 402 858 100 Kč Navýšení 411 771 200 Kč 131 009 274 Kč 32 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 3 480 000 Kč Navýšení 3 502 900 Kč 1 472 926 Kč 42 %
  
Všeobecná pokladní správa 5 625 000 Kč Navýšení 27 836 700 Kč 5 269 189 Kč 19 %
  
Zdravotnictví 380 000 Kč Navýšení 480 000 Kč 217 500 Kč 45 %
  
Životní prostředí 178 040 000 Kč Navýšení 186 623 600 Kč 36 459 507 Kč 20 %
Celkem 1 243 165 600 Kč Navýšení 1 372 890 400 Kč 340 480 869 Kč 25 %