Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2020

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 19 200 000 Kč Pokles 17 182 400 Kč 3 377 989 Kč 20 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 190 776 000 Kč Navýšení 193 464 600 Kč 38 779 228 Kč 20 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 290 000 Kč Navýšení 12 671 900 Kč 10 819 768 Kč 85 %
  
Doprava 14 848 800 Kč Navýšení 20 338 600 Kč 1 314 330 Kč 6 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 40 017 900 Kč Navýšení 45 286 000 Kč 12 849 168 Kč 28 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 2 200 000 Kč 2 200 000 Kč 975 540 Kč 44 %
  
Školství a sociální věci 347 258 800 Kč Navýšení 431 000 300 Kč 167 279 082 Kč 39 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 38 191 000 Kč Navýšení 53 793 600 Kč 7 027 551 Kč 13 %
  
Veřejná správa 402 858 100 Kč Navýšení 413 320 300 Kč 188 179 791 Kč 46 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 3 480 000 Kč Navýšení 3 502 900 Kč 1 762 926 Kč 50 %
  
Všeobecná pokladní správa 5 625 000 Kč Navýšení 68 026 800 Kč 12 436 199 Kč 18 %
  
Zdravotnictví 380 000 Kč Navýšení 679 600 Kč 454 568 Kč 67 %
  
Životní prostředí 178 040 000 Kč Navýšení 186 563 600 Kč 63 787 448 Kč 34 %
Celkem 1 243 165 600 Kč Navýšení 1 448 030 600 Kč 509 043 588 Kč 35 %