Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Přijaté dotace / 2020

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 349 780 000 Kč 349 780 000 Kč 83 827 401 Kč 24 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 350 937 000 Kč Navýšení 459 802 000 Kč 337 325 975 Kč 73 %
0 0 350 937 000 Kč Navýšení 425 581 800 Kč 308 613 773 Kč 73 %
100 100 0 Kč Navýšení 11 941 200 Kč 11 941 200 Kč 100 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 1 588 700 Kč 1 588 685 Kč 100 %
15326000000 15326000000 0 Kč Navýšení 869 700 Kč 869 692 Kč 100 %
15328000000 15328000000 0 Kč Navýšení 92 100 Kč 92 105 Kč 100 %
236 236 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 040 Kč 100 %
2360433000000 2360433000000 0 Kč Navýšení 405 700 Kč 402 956 Kč 99 %
2451230000000 2451230000000 0 Kč Navýšení 146 400 Kč 146 340 Kč 100 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 1 889 000 Kč 741 078 Kč 39 %
2541005000000 2541005000000 0 Kč Navýšení 1 353 100 Kč 0 Kč 0 %
2541097000000 2541097000000 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
2541098000000 2541098000000 0 Kč Navýšení 312 100 Kč 0 Kč 0 %
2541099000000 2541099000000 0 Kč Navýšení 656 300 Kč 532 117 Kč 81 %
2541100000000 2541100000000 0 Kč Navýšení 172 800 Kč 172 855 Kč 100 %
2541137000000 2541137000000 0 Kč Navýšení 169 200 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 8 426 200 Kč 8 426 182 Kč 100 %
2621402000000 2621402000000 0 Kč Navýšení 702 500 Kč 0 Kč 0 %
2661358000000 2661358000000 0 Kč Navýšení 230 000 Kč 0 Kč 0 %
2661493000000 2661493000000 0 Kč Navýšení 290 400 Kč 0 Kč 0 %
2661539000000 2661539000000 0 Kč Navýšení 436 200 Kč 436 100 Kč 100 %
2681405000000 2681405000000 0 Kč Navýšení 1 707 000 Kč 1 024 100 Kč 60 %
2711660000000 2711660000000 0 Kč Navýšení 920 400 Kč 0 Kč 0 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 972 400 Kč 972 435 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 247 200 Kč 238 208 Kč 96 %
757 757 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
808 808 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
812 812 0 Kč Navýšení 49 100 Kč 49 100 Kč 100 %
815 815 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 23 200 Kč 100 %
816 816 0 Kč Navýšení 76 600 Kč 76 600 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 59 400 Kč 59 400 Kč 100 %
871 871 0 Kč Navýšení 104 800 Kč 104 800 Kč 100 %
874 874 0 Kč Navýšení 72 000 Kč 72 000 Kč 100 %
90000 90000 0 Kč Navýšení 104 300 Kč 540 809 Kč 519 %
4138 Převody z vlastní pokladny 0 Kč 0 Kč 5 869 323 Kč - - - -
Celkem 700 717 000 Kč Navýšení 809 582 000 Kč 427 022 699 Kč 53 %