Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 882 (ORG 882) / 2020

Název:
882 (882)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 640 Kč 102 %
výdaje 1 160 000 Kč Navýšení 2 239 000 Kč 1 736 000 Kč 78 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 640 Kč 102 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 640 Kč 102 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 640 Kč 102 %
Celkem 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 640 Kč 102 %