Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 867 (ORG 867) / 2020

Název:
867 (867)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 634 Kč 101 %
výdaje 860 000 Kč Navýšení 1 394 800 Kč 1 031 100 Kč 74 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 634 Kč 101 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 634 Kč 101 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 634 Kč 101 %
Celkem 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 634 Kč 101 %