Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 7 (ORG 7) / 2020

Název:
7 (7)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 962 495 Kč - - - -
výdaje 10 752 500 Kč Navýšení 10 902 600 Kč 6 337 776 Kč 58 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Daňové příjmy 0 Kč 0 Kč 962 495 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
- - - - 0 Kč 0 Kč 962 495 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 0 Kč 0 Kč 962 495 Kč - - - -
Celkem 0 Kč 0 Kč 962 495 Kč - - - -