Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 390000 (ORG 390000) / 2020

Název:
390000 (390000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 247 200 Kč 238 208 Kč 96 %
výdaje 7 320 000 Kč Pokles 7 169 300 Kč 2 523 277 Kč 35 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 247 200 Kč 238 208 Kč 96 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 247 200 Kč 238 208 Kč 96 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 247 200 Kč 238 208 Kč 96 %
Celkem 0 Kč Navýšení 247 200 Kč 238 208 Kč 96 %