Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 370008 (ORG 370008) / 2020

Název:
370008 (370008)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 972 400 Kč 972 435 Kč 100 %
výdaje 14 925 000 Kč Pokles 10 412 500 Kč 5 052 432 Kč 49 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Přijaté dotace 0 Kč Navýšení 972 400 Kč 972 435 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 972 400 Kč 972 435 Kč 100 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 0 Kč Navýšení 972 400 Kč 972 435 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 972 400 Kč 972 435 Kč 100 %