Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy 0 (ORG 0) / 2020

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 840 633 200 Kč Navýšení 915 344 000 Kč 474 727 379 Kč 52 %
výdaje 0 Kč Navýšení 683 300 Kč 6 278 590 Kč 919 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Daňové příjmy 120 746 200 Kč Navýšení 120 746 200 Kč 68 542 595 Kč 57 %
Nedaňové příjmy 19 170 000 Kč Navýšení 19 236 000 Kč 7 874 287 Kč 41 %
Přijaté dotace 700 717 000 Kč Navýšení 775 361 800 Kč 398 310 497 Kč 51 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
- - - - 120 746 200 Kč 120 746 200 Kč 68 542 595 Kč 57 %
1341 Poplatek ze psů 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 1 267 049 Kč 60 %
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 5 200 000 Kč 5 200 000 Kč 963 278 Kč 19 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 16 100 000 Kč 16 100 000 Kč 6 166 334 Kč 38 %
1344 Poplatek ze vstupného 200 000 Kč 200 000 Kč 126 305 Kč 63 %
1349 Zrušené místní poplatky 0 Kč 0 Kč 669 936 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 12 064 000 Kč 12 064 000 Kč 0 Kč 0 %
1511 Daň z nemovitostí 85 082 200 Kč 85 082 200 Kč 59 349 693 Kč 70 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 Kč 0 Kč 26 500 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 26 500 Kč - - - -
3111 Předškolní zařízení 428 700 Kč 428 700 Kč 0 Kč 0 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 428 700 Kč 428 700 Kč 0 Kč 0 %
3113 Základní školy 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0 Kč 0 Kč 147 400 Kč - - - -
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč 0 Kč 147 400 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 100 000 Kč 100 000 Kč 46 557 Kč 47 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000 Kč 100 000 Kč 46 557 Kč 47 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 0 Kč 0 Kč 64 130 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 64 130 Kč - - - -
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 Kč 0 Kč 23 983 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 23 983 Kč - - - -
4179 Ostatní dávky sociální pomoci 0 Kč 0 Kč 146 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč 0 Kč 146 Kč - - - -
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 Kč 0 Kč 760 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 760 Kč - - - -
6112 Zastupitelstva obcí 0 Kč 0 Kč 1 Kč - - - -
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 Kč 0 Kč 1 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 4 041 300 Kč 4 041 300 Kč 1 497 807 Kč 37 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč 0 Kč 91 500 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 Kč 0 Kč 4 000 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 841 300 Kč 3 841 300 Kč 1 235 801 Kč 32 %
2328 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč 166 321 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 185 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 600 000 Kč 12 600 000 Kč 6 047 324 Kč 48 %
2141 Příjmy z úroků (část) 12 600 000 Kč 12 600 000 Kč 6 047 324 Kč 48 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 700 717 000 Kč Navýšení 775 361 800 Kč 398 310 497 Kč 51 %
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 349 780 000 Kč 349 780 000 Kč 83 827 401 Kč 24 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 350 937 000 Kč Navýšení 425 581 800 Kč 308 613 773 Kč 73 %
4138 Převody z vlastní pokladny 0 Kč 0 Kč 5 869 323 Kč - - - -
6402 Finanční vypořádání minulých let 0 Kč Navýšení 66 000 Kč 67 612 Kč 102 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0 Kč Navýšení 66 000 Kč 67 612 Kč 102 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč -47 933 Kč - - - -
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 Kč 0 Kč 148 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 Kč 0 Kč 1 300 Kč - - - -
2328 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč -114 057 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 64 677 Kč - - - -
Celkem 840 633 200 Kč Navýšení 915 344 000 Kč 474 727 379 Kč 52 %