Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / 2020

Struktura příjmů

Rozpočet
Skutečnost

Stav příjmů

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
  
0 Kč Navýšení 52 675 400 Kč 32 767 714 Kč 62 %
  
Daňové příjmy 120 746 200 Kč 120 746 200 Kč 86 237 489 Kč 71 %
  
Nedaňové příjmy 38 410 000 Kč Navýšení 43 129 400 Kč 33 920 656 Kč 79 %
  
Přijaté dotace 700 717 000 Kč Navýšení 855 705 800 Kč 635 799 860 Kč 74 %
Celkem 859 873 200 Kč Navýšení 1 072 256 800 Kč 788 725 719 Kč 74 %