Financování celkem 2020

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 859 873 200 Kč 949 551 600 Kč 322 024 122 Kč
2) Celkové výdaje 1 243 165 600 Kč 1 372 890 400 Kč 340 480 869 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 161 977 700 Kč 168 972 300 Kč 86 080 749 Kč
z toho investiční výdaje města 448 962 100 Kč 511 744 800 Kč 59 078 722 Kč
3) Financování celkem 383 292 400 Kč 423 338 800 Kč 18 456 747 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci 0 Kč 0 Kč 0 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0 Kč 0 Kč 0 Kč
změna stavu finančních prostředků (pol. 8115) 383 292 400 Kč 423 338 800 Kč 19 322 818 Kč