Financování celkem 2020

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 859 873 200 Kč 1 011 109 700 Kč 541 418 004 Kč
2) Celkové výdaje 1 243 165 600 Kč 1 448 030 600 Kč 509 043 588 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 161 977 700 Kč 171 112 800 Kč 108 286 638 Kč
z toho investiční výdaje města 448 962 100 Kč 522 150 500 Kč 108 089 409 Kč
3) Financování celkem 383 292 400 Kč 436 920 900 Kč -32 374 416 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci 0 Kč 0 Kč 0 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0 Kč 0 Kč 0 Kč
změna stavu finančních prostředků (pol. 8115) 383 292 400 Kč 436 920 900 Kč -31 482 628 Kč