Pohled přes položky 2020

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1341 0 Poplatek ze psů 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 2 059 290 Kč 98 %
1342 0 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 5 200 000 Kč 5 200 000 Kč 1 506 278 Kč 29 %
1343 0 Poplatek za užívání veřejného prostranství 16 100 000 Kč 16 100 000 Kč 10 875 375 Kč 68 %
1344 0 Poplatek ze vstupného 200 000 Kč 200 000 Kč 168 422 Kč 84 %
1349 0 Zrušené místní poplatky 0 Kč 0 Kč 671 480 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 12 064 000 Kč 12 064 000 Kč 7 753 131 Kč 64 %
0 0 12 064 000 Kč 12 064 000 Kč 0 Kč 0 %
10 10 0 Kč 0 Kč 101 500 Kč - - - -
109 109 0 Kč 0 Kč 700 Kč - - - -
11 11 0 Kč 0 Kč 61 800 Kč - - - -
110 110 0 Kč 0 Kč 4 600 Kč - - - -
115 115 0 Kč 0 Kč 551 165 Kč - - - -
12 12 0 Kč 0 Kč 4 850 Kč - - - -
13 13 0 Kč 0 Kč 194 150 Kč - - - -
146 146 0 Kč 0 Kč 1 782 686 Kč - - - -
149 149 0 Kč 0 Kč 167 780 Kč - - - -
16 16 0 Kč 0 Kč 80 300 Kč - - - -
17 17 0 Kč 0 Kč 92 000 Kč - - - -
18 18 0 Kč 0 Kč 2 033 500 Kč - - - -
2 2 0 Kč 0 Kč 299 540 Kč - - - -
20 20 0 Kč 0 Kč 16 400 Kč - - - -
3 3 0 Kč 0 Kč 256 610 Kč - - - -
38 38 0 Kč 0 Kč 201 800 Kč - - - -
39 39 0 Kč 0 Kč 22 650 Kč - - - -
4 4 0 Kč 0 Kč 98 980 Kč - - - -
40 40 0 Kč 0 Kč 120 025 Kč - - - -
42 42 0 Kč 0 Kč 19 075 Kč - - - -
471 471 0 Kč 0 Kč 600 Kč - - - -
48 48 0 Kč 0 Kč 565 Kč - - - -
49 49 0 Kč 0 Kč 88 400 Kč - - - -
5 5 0 Kč 0 Kč 9 400 Kč - - - -
50 50 0 Kč 0 Kč 44 550 Kč - - - -
52 52 0 Kč 0 Kč 3 700 Kč - - - -
53 53 0 Kč 0 Kč 5 850 Kč - - - -
55 55 0 Kč 0 Kč 500 Kč - - - -
56 56 0 Kč 0 Kč 100 Kč - - - -
58 58 0 Kč 0 Kč 100 Kč - - - -
6 6 0 Kč 0 Kč 12 500 Kč - - - -
7 7 0 Kč 0 Kč 1 458 155 Kč - - - -
8 8 0 Kč 0 Kč 4 600 Kč - - - -
9 9 0 Kč 0 Kč 14 000 Kč - - - -
1511 0 Daň z nemovitostí 85 082 200 Kč 85 082 200 Kč 63 203 514 Kč 74 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 Kč 0 Kč 189 629 Kč - - - -
0 0 0 Kč 0 Kč 182 500 Kč - - - -
106 106 0 Kč 0 Kč 7 129 Kč - - - -
2132 0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 0 Kč 0 Kč 148 Kč - - - -
2141 0 Příjmy z úroků (část) 12 600 000 Kč 12 600 000 Kč 6 560 809 Kč 52 %
2143 0 Kursové rozdíly v příjmech 0 Kč 0 Kč 160 Kč - - - -
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 19 192 000 Kč 19 192 000 Kč 17 838 255 Kč 93 %
0 0 0 Kč 0 Kč 4 000 Kč - - - -
130111 Komunitní centrum Prádelna 0 Kč 0 Kč 160 096 Kč - - - -
130135 Plzeňská č.p. 442 a 445, vybudování výtahů a schodišťových plošin 0 Kč 0 Kč 60 000 Kč - - - -
130152 130152 0 Kč 0 Kč 71 540 Kč - - - -
130153 130153 0 Kč 0 Kč 71 540 Kč - - - -
600 600 100 000 Kč 100 000 Kč 65 200 Kč 65 %
601 601 9 683 000 Kč 9 683 000 Kč 7 416 582 Kč 77 %
602 602 9 409 000 Kč 9 409 000 Kč 9 213 297 Kč 98 %
605 605 0 Kč 0 Kč 459 000 Kč - - - -
80435000081 FZŠ a MŠ Barrandov II - stavební úpravy sportovního areálu 0 Kč 0 Kč 317 000 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2 428 700 Kč Navýšení 6 348 100 Kč 3 954 065 Kč 62 %
0 0 2 428 700 Kč Navýšení 2 494 700 Kč 67 800 Kč 3 %
100 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 1 318 500 Kč 1 318 525 Kč 100 %
10358000000 10358000000 0 Kč Navýšení 25 300 Kč 25 320 Kč 100 %
10371000000 10371000000 0 Kč Navýšení 35 100 Kč 35 094 Kč 100 %
10394000000 10394000000 0 Kč Navýšení 47 300 Kč 47 264 Kč 100 %
10436000000 10436000000 0 Kč Navýšení 105 100 Kč 105 060 Kč 100 %
10437000000 10437000000 0 Kč 0 Kč 6 752 Kč - - - -
10462000000 10462000000 0 Kč Navýšení 216 100 Kč 216 112 Kč 100 %
10487000000 10487000000 0 Kč Navýšení 17 500 Kč 17 510 Kč 100 %
1548 Odbor školství - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 600 Kč 644 Kč 107 %
236 236 0 Kč Navýšení 194 400 Kč 194 399 Kč 100 %
2450653000000 2450653000000 0 Kč Navýšení 61 600 Kč 61 600 Kč 100 %
2451262000000 2451262000000 0 Kč 0 Kč 29 368 Kč - - - -
756 ZŠ waldorfská - investiční příspěvek na vybavení kmenových a odborných učeben, multifunkčního sálu a sborovny 0 Kč Navýšení 59 900 Kč 59 905 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 504 900 Kč 504 895 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 34 900 Kč 34 858 Kč 100 %
808 ZŠ Weberova 0 Kč Navýšení 60 700 Kč 60 654 Kč 100 %
813 ZŠ Podbělohorská 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 239 Kč 103 %
814 814 0 Kč Navýšení 61 300 Kč 58 122 Kč 95 %
815 815 0 Kč Navýšení 26 300 Kč 26 272 Kč 100 %
816 816 0 Kč Navýšení 52 500 Kč 52 446 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 266 700 Kč 266 660 Kč 100 %
866 MŠ Lohniského 851 - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 0 Kč Navýšení 39 100 Kč 39 124 Kč 100 %
867 MŠ Hlubočepy 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 634 Kč 101 %
869 869 0 Kč Navýšení 9 800 Kč 9 778 Kč 100 %
871 ZŠ Tyršova škola 0 Kč Navýšení 9 400 Kč 9 336 Kč 99 %
873 873 0 Kč Navýšení 5 300 Kč 5 257 Kč 99 %
874 874 0 Kč Navýšení 18 900 Kč 18 918 Kč 100 %
875 875 0 Kč Navýšení 2 700 Kč 2 729 Kč 101 %
876 876 0 Kč Navýšení 11 300 Kč 11 300 Kč 100 %
877 877 0 Kč Navýšení 585 200 Kč 585 195 Kč 100 %
878 878 0 Kč Navýšení 3 800 Kč 3 800 Kč 100 %
879 879 0 Kč Navýšení 7 300 Kč 7 311 Kč 100 %
880 880 0 Kč Navýšení 65 500 Kč 65 544 Kč 100 %
882 MŠ Peroutkova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 0 Kč Navýšení 2 600 Kč 2 640 Kč 102 %
2310 0 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0 Kč 0 Kč 1 Kč - - - -
2322 0 Přijaté pojistné náhrady 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3 989 300 Kč 3 989 300 Kč 3 570 348 Kč 89 %
0 0 3 941 300 Kč 3 941 300 Kč 3 533 664 Kč 90 %
601 601 36 000 Kč 36 000 Kč 21 500 Kč 60 %
602 602 12 000 Kč 12 000 Kč 15 184 Kč 127 %
2328 0 Neidentifikované příjmy 0 Kč 0 Kč 935 031 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 Kč 0 Kč 72 211 Kč - - - -
2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 0 Kč Navýšení 800 000 Kč 800 000 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 800 000 Kč 800 000 Kč 100 %
4131 0 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 349 780 000 Kč 349 780 000 Kč 156 364 618 Kč 45 %
4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – příjmy 350 937 000 Kč Navýšení 505 817 000 Kč 471 855 733 Kč 93 %
0 0 350 937 000 Kč Navýšení 444 380 100 Kč 415 068 493 Kč 93 %
100 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 18 591 000 Kč 18 660 611 Kč 100 %
100000 Odbor Kancelář městské části 0 Kč Navýšení 59 300 Kč 59 300 Kč 100 %
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 100 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 2 436 000 Kč 2 436 027 Kč 100 %
15326000000 15326000000 0 Kč Navýšení 869 700 Kč 869 692 Kč 100 %
15328000000 Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p.830 0 Kč Navýšení 92 100 Kč 92 105 Kč 100 %
15340000000 SEN MŠ Nad Palatou 0 Kč Navýšení 115 600 Kč 115 558 Kč 100 %
15348000000 15348000000 0 Kč Navýšení 350 300 Kč 350 250 Kč 100 %
15356000000 15356000000 0 Kč Navýšení 1 172 300 Kč 1 172 274 Kč 100 %
15357000000 15357000000 0 Kč Navýšení 413 700 Kč 413 661 Kč 100 %
15365000000 15365000000 0 Kč Navýšení 1 523 100 Kč 1 523 121 Kč 100 %
15377000000 15377000000 0 Kč 0 Kč 1 397 358 Kč - - - -
15378000000 15378000000 0 Kč 0 Kč 316 936 Kč - - - -
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 756 100 Kč 756 100 Kč 100 %
236 236 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 040 Kč 100 %
2360433000000 OPP Pól růstu, Modernizace zařízení a vybavení učeben pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice včetně zajištění konektivity 0 Kč Navýšení 405 700 Kč 402 956 Kč 99 %
240000 Odbor informatiky 0 Kč Navýšení 873 000 Kč 873 000 Kč 100 %
2451230000000 2451230000000 0 Kč Navýšení 146 400 Kč 146 340 Kč 100 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 1 889 000 Kč 1 419 647 Kč 75 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 1 353 100 Kč 0 Kč 0 %
2541097000000 MŠ Peroutkova - modernizace zařízení a vybavení 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 312 100 Kč 0 Kč 0 %
2541099000000 Modernizace zařízení a vybavení ZŠ waldorfská 0 Kč Navýšení 656 300 Kč 532 117 Kč 81 %
2541100000000 FZŠ Barrandov vytvoření nové učebny dílen 0 Kč Navýšení 172 800 Kč 172 855 Kč 100 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 169 200 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 16 635 800 Kč 16 635 759 Kč 100 %
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč Navýšení 702 500 Kč 0 Kč 0 %
2661358000000 2661358000000 0 Kč Navýšení 230 000 Kč 230 033 Kč 100 %
2661493000000 2661493000000 0 Kč Navýšení 290 400 Kč 0 Kč 0 %
2661496000000 2661496000000 0 Kč Navýšení 141 200 Kč 141 197 Kč 100 %
2661539000000 2661539000000 0 Kč Navýšení 436 200 Kč 436 100 Kč 100 %
2681405000000 2681405000000 0 Kč Navýšení 1 707 000 Kč 1 024 100 Kč 60 %
2711660000000 2711660000000 0 Kč Navýšení 920 400 Kč 920 342 Kč 100 %
2711679000000 2711679000000 0 Kč Navýšení 789 400 Kč 789 385 Kč 100 %
2711697000000 2711697000000 0 Kč Navýšení 728 600 Kč 728 645 Kč 100 %
2711871000000 2711871000000 0 Kč Navýšení 433 200 Kč 0 Kč 0 %
2711897000000 2711897000000 0 Kč Navýšení 995 000 Kč 0 Kč 0 %
2711949000000 2711949000000 0 Kč Navýšení 807 600 Kč 807 543 Kč 100 %
2711979000000 2711979000000 0 Kč Navýšení 898 600 Kč 0 Kč 0 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 972 400 Kč 972 435 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 400 200 Kč 400 188 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
808 ZŠ Weberova 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 600 Kč 100 %
812 812 0 Kč Navýšení 49 100 Kč 49 100 Kč 100 %
815 815 0 Kč Navýšení 23 200 Kč 23 200 Kč 100 %
816 816 0 Kč Navýšení 76 600 Kč 76 600 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 59 400 Kč 59 400 Kč 100 %
871 ZŠ Tyršova škola 0 Kč Navýšení 104 800 Kč 104 800 Kč 100 %
874 874 0 Kč Navýšení 72 000 Kč 72 000 Kč 100 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 104 300 Kč 104 266 Kč 100 %
4138 0 Převody z vlastní pokladny 0 Kč 0 Kč 7 470 669 Kč - - - -
4155 Neinvestiční transfery z finančních mechanismů 0 Kč Navýšení 108 800 Kč 108 840 Kč 100 %
370001 370001 0 Kč Navýšení 108 800 Kč 108 840 Kč 100 %
4251 4251 0 Kč Navýšení 52 675 400 Kč 32 767 714 Kč 62 %
15328000000 Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p.830 0 Kč Navýšení 2 281 800 Kč 2 281 819 Kč 100 %
15340000000 SEN MŠ Nad Palatou 0 Kč Navýšení 2 250 600 Kč 2 250 628 Kč 100 %
2360433000000 OPP Pól růstu, Modernizace zařízení a vybavení učeben pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice včetně zajištění konektivity 0 Kč Navýšení 519 300 Kč 518 204 Kč 100 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 1 353 100 Kč 0 Kč 0 %
2541097000000 MŠ Peroutkova - modernizace zařízení a vybavení 0 Kč Navýšení 278 300 Kč 243 319 Kč 87 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 21 000 Kč 0 Kč 0 %
2541099000000 Modernizace zařízení a vybavení ZŠ waldorfská 0 Kč Navýšení 457 200 Kč 438 646 Kč 96 %
2541100000000 FZŠ Barrandov vytvoření nové učebny dílen 0 Kč Navýšení 198 500 Kč 198 556 Kč 100 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 1 134 000 Kč 0 Kč 0 %
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč Navýšení 17 345 100 Kč 0 Kč 0 %
81231000097 FZŠ Drtinova 3215/3a - stavební úpravy stávajícího objektu 0 Kč Navýšení 23 000 000 Kč 23 000 000 Kč 100 %
81381000000 PD úprava předporostu památkové osady Buďánka 0 Kč Navýšení 2 400 000 Kč 2 400 000 Kč 100 %
81435000000 Nákup 8 mobilních kombinovaných čističek vzduchu 0 Kč Navýšení 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 100 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 436 500 Kč 436 543 Kč 100 %
Celkem 859 873 200 Kč Navýšení 1 072 256 800 Kč 788 725 719 Kč 74 %


Výdajové položky

Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 160 000 000 Kč Navýšení 169 920 100 Kč 145 158 946 Kč 85 %
260000 260000 160 000 000 Kč Navýšení 169 920 100 Kč 145 158 946 Kč 85 %
526 526 0 Kč Navýšení 545 000 Kč 525 899 Kč 96 %
926 926 160 000 000 Kč Navýšení 169 375 100 Kč 144 633 047 Kč 85 %
5019 Ostatní platy 190 000 Kč Pokles 176 900 Kč 130 959 Kč 74 %
260000 260000 190 000 Kč Pokles 176 900 Kč 130 959 Kč 74 %
926 926 150 000 Kč Pokles 120 000 Kč 81 708 Kč 68 %
926 926 40 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 0 Kč Navýšení 56 900 Kč 49 251 Kč 87 %
5021 Ostatní osobní výdaje 10 500 000 Kč Navýšení 16 802 800 Kč 9 572 562 Kč 57 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 2 247 700 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 2 247 700 Kč 0 Kč 0 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 221 300 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 221 300 Kč 0 Kč 0 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 1 552 000 Kč 820 178 Kč 53 %
526 526 0 Kč Navýšení 18 100 Kč 0 Kč 0 %
526 526 0 Kč Navýšení 1 533 900 Kč 820 178 Kč 53 %
2510737000001 2510737000001 0 Kč Navýšení 84 000 Kč 77 000 Kč 92 %
526 526 0 Kč Navýšení 84 000 Kč 77 000 Kč 92 %
260000 260000 10 500 000 Kč Navýšení 12 697 800 Kč 8 675 384 Kč 68 %
426 426 0 Kč Navýšení 308 700 Kč 253 050 Kč 82 %
726 726 0 Kč Navýšení 142 900 Kč 142 825 Kč 100 %
926 926 8 000 000 Kč Pokles 7 318 800 Kč 6 031 632 Kč 82 %
926 926 0 Kč Navýšení 4 851 600 Kč 2 247 877 Kč 46 %
926 926 0 Kč Navýšení 75 800 Kč 0 Kč 0 %
926 926 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 17 400 000 Kč Pokles 17 327 000 Kč 14 885 050 Kč 86 %
260000 260000 17 400 000 Kč Pokles 17 327 000 Kč 14 885 050 Kč 86 %
926 926 17 400 000 Kč Pokles 17 327 000 Kč 14 885 050 Kč 86 %
5024 Ostatní osobní výdaje nezařazené 1 000 000 Kč Pokles 750 000 Kč 395 956 Kč 53 %
260000 260000 1 000 000 Kč Pokles 750 000 Kč 395 956 Kč 53 %
926 926 1 000 000 Kč Pokles 750 000 Kč 395 956 Kč 53 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 1 400 000 Kč Navýšení 1 960 000 Kč 1 830 269 Kč 93 %
260000 260000 1 400 000 Kč Navýšení 1 960 000 Kč 1 830 269 Kč 93 %
926 926 1 400 000 Kč Navýšení 1 960 000 Kč 1 830 269 Kč 93 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 45 589 000 Kč Navýšení 48 576 500 Kč 41 079 044 Kč 85 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 429 600 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 429 600 Kč 0 Kč 0 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 109 100 Kč 72 468 Kč 66 %
526 526 0 Kč Navýšení 1 400 Kč 0 Kč 0 %
526 526 0 Kč Navýšení 107 700 Kč 72 468 Kč 67 %
260000 260000 45 589 000 Kč Navýšení 48 037 800 Kč 41 006 576 Kč 85 %
526 526 0 Kč Navýšení 135 200 Kč 126 840 Kč 94 %
926 926 0 Kč Navýšení 625 000 Kč 544 224 Kč 87 %
926 926 3 300 000 Kč 3 300 000 Kč 3 056 852 Kč 93 %
926 926 41 664 000 Kč Navýšení 43 977 600 Kč 37 278 660 Kč 85 %
926 926 625 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 16 945 000 Kč Navýšení 17 825 100 Kč 15 125 326 Kč 85 %
15047000000 15047000000 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 0 Kč 0 %
426 426 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 0 Kč 0 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 42 600 Kč 26 290 Kč 62 %
526 526 0 Kč Navýšení 600 Kč 0 Kč 0 %
526 526 0 Kč Navýšení 42 000 Kč 26 290 Kč 63 %
260000 260000 16 945 000 Kč Navýšení 17 632 500 Kč 15 099 036 Kč 86 %
526 526 0 Kč Navýšení 49 100 Kč 46 031 Kč 94 %
926 926 0 Kč Navýšení 24 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 1 600 000 Kč 1 600 000 Kč 1 519 214 Kč 95 %
926 926 15 120 000 Kč Navýšení 15 959 400 Kč 13 533 791 Kč 85 %
926 926 225 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 870 000 Kč 870 000 Kč 605 077 Kč 70 %
260000 260000 870 000 Kč 870 000 Kč 605 077 Kč 70 %
926 926 70 000 Kč 70 000 Kč 41 781 Kč 60 %
926 926 800 000 Kč 800 000 Kč 563 296 Kč 70 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 64 000 Kč Pokles 55 000 Kč 37 707 Kč 69 %
260000 260000 64 000 Kč Pokles 55 000 Kč 37 707 Kč 69 %
926 926 50 000 Kč Pokles 41 000 Kč 27 633 Kč 67 %
926 926 14 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 10 074 Kč 72 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 920 000 Kč Pokles 1 509 000 Kč 262 050 Kč 17 %
190000 190000 400 000 Kč Pokles 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
619 619 400 000 Kč Pokles 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 740 000 Kč 8 000 Kč 1 %
434 434 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 330 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 380 000 Kč 8 000 Kč 2 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 288 900 Kč 20 000 Kč 7 %
634 634 0 Kč Navýšení 288 900 Kč 20 000 Kč 7 %
340019 340019 0 Kč Navýšení 301 000 Kč 72 900 Kč 24 %
634 634 0 Kč Navýšení 301 000 Kč 72 900 Kč 24 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 930 000 Kč Pokles 29 000 Kč 29 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 29 000 Kč 29 000 Kč 100 %
637 637 330 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370008 370008 340 000 Kč Pokles 51 100 Kč 51 100 Kč 100 %
637 637 340 000 Kč Pokles 51 100 Kč 51 100 Kč 100 %
370019 370019 0 Kč Navýšení 19 000 Kč 1 050 Kč 6 %
637 637 0 Kč Navýšení 19 000 Kč 1 050 Kč 6 %
390000 390000 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
539 539 250 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5131 Potraviny 50 000 Kč Pokles 42 000 Kč 38 776 Kč 92 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 50 000 Kč Pokles 42 000 Kč 38 776 Kč 92 %
916 916 50 000 Kč Pokles 42 000 Kč 38 776 Kč 92 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč Navýšení 169 400 Kč 139 910 Kč 83 %
100000 Odbor Kancelář městské části 0 Kč Navýšení 149 400 Kč 126 398 Kč 85 %
710 710 0 Kč Navýšení 149 400 Kč 126 398 Kč 85 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč 20 000 Kč 13 512 Kč 68 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 13 512 Kč 68 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000 Kč Navýšení 2 372 200 Kč 1 123 766 Kč 47 %
100000 Odbor Kancelář městské části 0 Kč Navýšení 2 356 200 Kč 1 123 766 Kč 48 %
710 710 0 Kč Navýšení 2 356 200 Kč 1 123 766 Kč 48 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč Pokles 16 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 20 000 Kč Pokles 16 000 Kč 0 Kč 0 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 470 000 Kč Navýšení 480 900 Kč 350 788 Kč 73 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 470 000 Kč Navýšení 477 000 Kč 346 918 Kč 73 %
916 916 470 000 Kč Navýšení 477 000 Kč 346 918 Kč 73 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 3 900 Kč 3 870 Kč 99 %
637 637 0 Kč Navýšení 3 900 Kč 3 870 Kč 99 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 250 000 Kč Navýšení 9 758 500 Kč 6 127 041 Kč 63 %
100000 Odbor Kancelář městské části 130 000 Kč Navýšení 616 800 Kč 557 180 Kč 90 %
710 710 0 Kč Navýšení 586 800 Kč 557 180 Kč 95 %
710 710 130 000 Kč Pokles 30 000 Kč 0 Kč 0 %
130000 Odbor správy majetku 730 000 Kč 730 000 Kč 506 385 Kč 69 %
813 813 730 000 Kč 730 000 Kč 506 385 Kč 69 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 394 Kč 99 %
115 115 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 394 Kč 99 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 880 000 Kč 2 880 000 Kč 1 867 110 Kč 65 %
916 916 2 880 000 Kč 2 880 000 Kč 1 867 110 Kč 65 %
240000 Odbor informatiky 2 600 000 Kč Navýšení 3 144 500 Kč 1 984 922 Kč 63 %
924 924 2 600 000 Kč Navýšení 3 144 500 Kč 1 984 922 Kč 63 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 648 200 Kč 358 477 Kč 55 %
440 440 0 Kč Navýšení 648 200 Kč 358 477 Kč 55 %
2541099000000 Modernizace zařízení a vybavení ZŠ waldorfská 0 Kč 0 Kč 418 526 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč 418 526 Kč - - - -
2541100000000 FZŠ Barrandov vytvoření nové učebny dílen 0 Kč 0 Kč 36 050 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč 36 050 Kč - - - -
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč Navýšení 438 000 Kč 43 800 Kč 10 %
440 440 0 Kč Navýšení 438 000 Kč 43 800 Kč 10 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
370002 370002 0 Kč Navýšení 32 600 Kč 32 513 Kč 100 %
937 937 0 Kč Navýšení 32 600 Kč 32 513 Kč 100 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
400000 ZŠ Waldorfská 1 400 000 Kč Pokles 407 100 Kč 407 010 Kč 100 %
440 440 1 400 000 Kč Pokles 407 100 Kč 407 010 Kč 100 %
400013 Modernizace zařízení a vybavení FZŠ a MŠ Barrandov II, V Remízku 0 Kč 0 Kč -36 050 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -36 050 Kč - - - -
400015 Modernizace zařízení a vybavení ZŠ Waldorfská 0 Kč 0 Kč -418 526 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -418 526 Kč - - - -
400020 FZŠ Drtinova, Praha 5 - Modernizace vybavení a zařízení učebny fyziky 0 Kč Navýšení 330 800 Kč 330 739 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 330 800 Kč 330 739 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 500 000 Kč Navýšení 513 000 Kč 31 511 Kč 6 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 18 511 Kč 4 %
241 241 0 Kč Navýšení 13 000 Kč 13 000 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 489 000 Kč Navýšení 13 634 200 Kč 5 556 100 Kč 41 %
100000 Odbor Kancelář městské části 510 000 Kč Navýšení 882 600 Kč 741 364 Kč 84 %
710 710 0 Kč Navýšení 613 300 Kč 532 785 Kč 87 %
710 710 0 Kč Navýšení 59 300 Kč 59 213 Kč 100 %
710 710 510 000 Kč Pokles 210 000 Kč 149 366 Kč 71 %
130000 Odbor správy majetku 160 000 Kč Navýšení 260 000 Kč 112 799 Kč 43 %
913 913 160 000 Kč Navýšení 260 000 Kč 112 799 Kč 43 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 16 940 Kč 100 %
615 615 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 16 940 Kč 100 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 17 200 Kč 17 061 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 17 200 Kč 17 061 Kč 99 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 3 220 000 Kč Pokles 3 172 600 Kč 1 803 503 Kč 57 %
916 916 150 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 523 Kč 100 %
916 916 3 070 000 Kč Navýšení 3 108 000 Kč 1 738 980 Kč 56 %
190000 190000 600 000 Kč Pokles 3 300 Kč 3 283 Kč 99 %
619 619 600 000 Kč Pokles 3 300 Kč 3 283 Kč 99 %
240000 Odbor informatiky 2 200 000 Kč Pokles 2 180 000 Kč 701 991 Kč 32 %
924 924 2 200 000 Kč Pokles 2 180 000 Kč 701 991 Kč 32 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 218 800 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 218 800 Kč 0 Kč 0 %
2510737000001 2510737000001 0 Kč Navýšení 54 300 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 54 300 Kč 0 Kč 0 %
2541099000000 Modernizace zařízení a vybavení ZŠ waldorfská 0 Kč 0 Kč 43 391 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč 43 391 Kč - - - -
2541100000000 FZŠ Barrandov vytvoření nové učebny dílen 0 Kč 0 Kč 105 304 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč 105 304 Kč - - - -
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 192 700 Kč 112 742 Kč 59 %
434 434 0 Kč Navýšení 104 700 Kč 104 665 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 38 000 Kč 8 077 Kč 21 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 2 089 Kč 5 %
634 634 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 1 289 Kč 3 %
634 634 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 800 Kč 16 %
340019 340019 0 Kč Navýšení 278 000 Kč 71 589 Kč 26 %
634 634 0 Kč Navýšení 278 000 Kč 71 589 Kč 26 %
370000 370000 200 000 Kč Navýšení 646 500 Kč 92 008 Kč 14 %
637 637 200 000 Kč Navýšení 412 000 Kč 3 648 Kč 1 %
737 737 0 Kč Navýšení 89 500 Kč 75 000 Kč 84 %
937 937 0 Kč Navýšení 145 000 Kč 13 360 Kč 9 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 50 000 Kč Pokles 38 600 Kč 38 560 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 26 600 Kč 26 565 Kč 100 %
637 637 50 000 Kč Pokles 12 000 Kč 11 995 Kč 100 %
370008 370008 125 000 Kč Pokles 80 000 Kč 72 031 Kč 90 %
637 637 120 000 Kč Pokles 80 000 Kč 72 031 Kč 90 %
637 637 5 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370019 370019 0 Kč Navýšení 188 600 Kč 187 876 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 119 900 Kč 119 887 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 68 700 Kč 67 989 Kč 99 %
390000 390000 374 000 Kč Pokles 309 000 Kč 50 006 Kč 16 %
539 539 200 000 Kč Pokles 195 000 Kč 45 000 Kč 23 %
639 639 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
739 739 114 000 Kč 114 000 Kč 5 006 Kč 4 %
400013 Modernizace zařízení a vybavení FZŠ a MŠ Barrandov II, V Remízku 0 Kč 0 Kč -105 304 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -105 304 Kč - - - -
400015 Modernizace zařízení a vybavení ZŠ Waldorfská 0 Kč 0 Kč -43 391 Kč - - - -
440 440 0 Kč 0 Kč -43 391 Kč - - - -
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 498 331 Kč 30 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 490 495 Kč 49 %
241 241 4 000 000 Kč 4 000 000 Kč 1 007 836 Kč 25 %
80001 80001 50 000 Kč 50 000 Kč 33 929 Kč 68 %
608 608 50 000 Kč 50 000 Kč 33 929 Kč 68 %
5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0 Kč 0 Kč 4 233 Kč - - - -
90000 Odbor ekonomický 0 Kč 0 Kč 4 233 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 4 233 Kč - - - -
5151 Studená voda 1 778 600 Kč Navýšení 1 978 600 Kč 922 189 Kč 47 %
100000 Odbor Kancelář městské části 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
130000 Odbor správy majetku 11 000 Kč 11 000 Kč 4 350 Kč 40 %
913 913 11 000 Kč 11 000 Kč 4 350 Kč 40 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 619 600 Kč 619 600 Kč 285 802 Kč 46 %
916 916 619 600 Kč 619 600 Kč 285 802 Kč 46 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 1 128 000 Kč Navýšení 1 328 000 Kč 632 037 Kč 48 %
241 241 128 000 Kč Navýšení 328 000 Kč 164 622 Kč 50 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 467 414 Kč 47 %
5152 Teplo 165 600 Kč 165 600 Kč 46 360 Kč 28 %
130000 Odbor správy majetku 140 000 Kč 140 000 Kč 54 700 Kč 39 %
913 913 140 000 Kč 140 000 Kč 54 700 Kč 39 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 25 600 Kč 25 600 Kč -8 340 Kč -33 %
916 916 25 600 Kč 25 600 Kč -8 340 Kč -33 %
5153 Plyn 1 835 200 Kč 1 835 200 Kč 1 238 684 Kč 67 %
100000 Odbor Kancelář městské části 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 1 820 200 Kč 1 820 200 Kč 1 238 684 Kč 68 %
916 916 1 820 200 Kč 1 820 200 Kč 1 238 684 Kč 68 %
5154 Elektrická energie 3 397 200 Kč Pokles 3 395 600 Kč 2 646 021 Kč 78 %
100000 Odbor Kancelář městské části 35 000 Kč 35 000 Kč 2 711 Kč 8 %
110 110 35 000 Kč 35 000 Kč 2 711 Kč 8 %
130000 Odbor správy majetku 2 000 Kč 2 000 Kč 456 Kč 23 %
913 913 2 000 Kč 2 000 Kč 456 Kč 23 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 290 200 Kč 2 290 200 Kč 1 927 093 Kč 84 %
916 916 2 290 200 Kč 2 290 200 Kč 1 927 093 Kč 84 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 1 070 000 Kč Pokles 1 068 400 Kč 715 761 Kč 67 %
241 241 170 000 Kč 170 000 Kč 82 316 Kč 48 %
241 241 900 000 Kč Pokles 898 400 Kč 633 445 Kč 71 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000 Kč 500 000 Kč 152 362 Kč 30 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 500 000 Kč 500 000 Kč 152 362 Kč 30 %
916 916 500 000 Kč 500 000 Kč 152 362 Kč 30 %
5157 Teplá voda 25 000 Kč 25 000 Kč 9 758 Kč 39 %
130000 Odbor správy majetku 25 000 Kč 25 000 Kč 9 758 Kč 39 %
913 913 25 000 Kč 25 000 Kč 9 758 Kč 39 %
5161 Služby pošt 4 170 000 Kč Navýšení 5 015 000 Kč 3 901 435 Kč 78 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 3 550 000 Kč Navýšení 4 450 000 Kč 3 413 633 Kč 77 %
916 916 3 550 000 Kč Navýšení 4 450 000 Kč 3 413 633 Kč 77 %
260000 260000 620 000 Kč Pokles 565 000 Kč 487 802 Kč 86 %
926 926 600 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 0 Kč Navýšení 545 000 Kč 485 642 Kč 89 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 2 160 Kč 11 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 326 800 Kč Navýšení 2 511 500 Kč 2 053 624 Kč 82 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 20 000 Kč 20 000 Kč 360 Kč 2 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 360 Kč 2 %
240000 Odbor informatiky 1 656 800 Kč Navýšení 1 876 800 Kč 1 572 564 Kč 84 %
924 924 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 41 967 Kč 84 %
924 924 1 656 800 Kč Navýšení 1 826 800 Kč 1 530 597 Kč 84 %
260000 260000 650 000 Kč Pokles 614 700 Kč 480 700 Kč 78 %
926 926 100 000 Kč Pokles 64 700 Kč 52 100 Kč 81 %
926 926 550 000 Kč 550 000 Kč 428 600 Kč 78 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 626 000 Kč Navýšení 1 806 000 Kč 1 047 853 Kč 58 %
100000 Odbor Kancelář městské části 0 Kč Navýšení 155 400 Kč 155 356 Kč 100 %
710 710 0 Kč Navýšení 155 400 Kč 155 356 Kč 100 %
150000 150000 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
315 315 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 850 000 Kč 850 000 Kč 524 691 Kč 62 %
916 916 600 000 Kč 600 000 Kč 348 317 Kč 58 %
1016 1016 250 000 Kč 250 000 Kč 176 374 Kč 71 %
260000 260000 60 000 Kč Navýšení 84 300 Kč 71 837 Kč 85 %
926 926 0 Kč Navýšení 9 900 Kč 9 864 Kč 100 %
926 926 60 000 Kč Navýšení 74 400 Kč 61 973 Kč 83 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 500 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 500 Kč 0 Kč 0 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 6 000 Kč Pokles 5 500 Kč 5 464 Kč 99 %
637 637 6 000 Kč Pokles 5 500 Kč 5 464 Kč 99 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 320 000 Kč 320 000 Kč 97 034 Kč 30 %
241 241 320 000 Kč 320 000 Kč 97 034 Kč 30 %
90000 Odbor ekonomický 290 000 Kč Navýšení 290 300 Kč 193 471 Kč 67 %
1009 1009 287 000 Kč Navýšení 287 300 Kč 193 471 Kč 67 %
1009 1009 3 000 Kč 3 000 Kč 0 Kč 0 %
5164 Nájemné 1 785 000 Kč Pokles 1 784 200 Kč 1 335 889 Kč 75 %
130000 Odbor správy majetku 240 000 Kč 240 000 Kč 234 806 Kč 98 %
113 113 240 000 Kč 240 000 Kč 234 806 Kč 98 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 705 000 Kč Pokles 704 200 Kč 578 484 Kč 82 %
916 916 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 0 Kč Navýšení 303 200 Kč 303 122 Kč 100 %
916 916 405 000 Kč Pokles 401 000 Kč 275 362 Kč 69 %
240000 Odbor informatiky 840 000 Kč 840 000 Kč 522 599 Kč 62 %
924 924 840 000 Kč 840 000 Kč 522 599 Kč 62 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 35 026 000 Kč Pokles 32 609 200 Kč 11 680 509 Kč 36 %
100000 Odbor Kancelář městské části 950 000 Kč Pokles 200 800 Kč 44 645 Kč 22 %
710 710 850 000 Kč Pokles 100 800 Kč 44 645 Kč 44 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
100001 100001 0 Kč Navýšení 1 765 200 Kč 630 108 Kč 36 %
910 910 0 Kč Navýšení 1 765 200 Kč 630 108 Kč 36 %
130000 Odbor správy majetku 1 700 000 Kč Pokles 72 100 Kč 71 571 Kč 99 %
413 413 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 200 000 Kč Pokles 62 100 Kč 62 012 Kč 100 %
413 413 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 200 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 559 Kč 96 %
150000 150000 14 851 000 Kč Pokles 14 193 500 Kč 4 564 739 Kč 32 %
115 115 9 301 000 Kč Pokles 8 643 500 Kč 1 667 955 Kč 19 %
315 315 5 550 000 Kč 5 550 000 Kč 2 896 784 Kč 52 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 000 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 000 Kč 99 %
15328000000 Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského č.p.830 0 Kč 0 Kč 230 263 Kč - - - -
417 417 0 Kč 0 Kč 230 263 Kč - - - -
15340000000 SEN MŠ Nad Palatou 0 Kč Navýšení 31 800 Kč 288 896 Kč 908 %
437 437 0 Kč Navýšení 31 800 Kč 288 896 Kč 908 %
170000 170000 100 000 Kč Pokles 31 000 Kč 6 534 Kč 21 %
917 917 100 000 Kč Pokles 31 000 Kč 6 534 Kč 21 %
170001 170001 2 420 000 Kč Pokles 654 800 Kč 516 926 Kč 79 %
917 917 2 420 000 Kč Pokles 654 800 Kč 516 926 Kč 79 %
170002 170002 4 620 000 Kč Pokles 2 034 100 Kč 1 294 388 Kč 64 %
917 917 4 620 000 Kč Pokles 2 034 100 Kč 1 294 388 Kč 64 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 0 Kč Navýšení 1 637 900 Kč 682 816 Kč 42 %
418 418 0 Kč Navýšení 335 000 Kč 204 188 Kč 61 %
418 418 0 Kč Navýšení 387 900 Kč 140 070 Kč 36 %
418 418 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 114 950 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 223 608 Kč 37 %
818 818 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
240000 Odbor informatiky 600 000 Kč 600 000 Kč 232 320 Kč 39 %
924 924 600 000 Kč 600 000 Kč 232 320 Kč 39 %
2510737000001 2510737000001 0 Kč Navýšení 440 800 Kč 108 900 Kč 25 %
537 537 0 Kč Navýšení 440 800 Kč 108 900 Kč 25 %
2541097000000 MŠ Peroutkova - modernizace zařízení a vybavení 0 Kč Navýšení 12 000 Kč 10 000 Kč 83 %
417 417 0 Kč 0 Kč 10 000 Kč - - - -
417 417 0 Kč 0 Kč -10 000 Kč - - - -
437 437 0 Kč Navýšení 12 000 Kč 10 000 Kč 83 %
2541098000000 ZŠ Drtinova - modernizace zařízení 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 25 000 Kč 50 %
437 437 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 25 000 Kč 50 %
2541099000000 Modernizace zařízení a vybavení ZŠ waldorfská 0 Kč Navýšení 8 600 Kč 78 000 Kč 907 %
417 417 0 Kč 0 Kč 78 000 Kč - - - -
437 437 0 Kč Navýšení 8 600 Kč 0 Kč 0 %
2541100000000 FZŠ Barrandov vytvoření nové učebny dílen 0 Kč Navýšení 19 300 Kč 35 000 Kč 181 %
437 437 0 Kč Navýšení 19 300 Kč 35 000 Kč 181 %
260001 260001 0 Kč Navýšení 129 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 0 Kč Navýšení 129 000 Kč 0 Kč 0 %
2621402000000 ZŠ Waldorfská - navýšení kapacity za účelem sociální inkluze - vybavení kmenových učeben a sborovny 0 Kč Navýšení 308 300 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 308 300 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 172 200 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 72 200 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 370000 500 000 Kč Pokles 490 000 Kč 215 380 Kč 44 %
637 637 500 000 Kč Pokles 490 000 Kč 215 380 Kč 44 %
370001 370001 0 Kč Navýšení 90 500 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 90 500 Kč 0 Kč 0 %
370002 370002 0 Kč Navýšení 2 762 600 Kč 1 495 046 Kč 54 %
937 937 0 Kč Navýšení 2 762 600 Kč 1 495 046 Kč 54 %
370004 370004 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 16 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
390000 390000 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 0 Kč 0 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 4 900 000 Kč Navýšení 5 498 200 Kč 529 980 Kč 10 %
241 241 3 900 000 Kč 3 900 000 Kč 346 060 Kč 9 %
241 241 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 183 920 Kč 18 %
341 341 0 Kč Navýšení 119 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 0 Kč Navýšení 479 200 Kč 0 Kč 0 %
430000 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 4 000 000 Kč Pokles 1 315 400 Kč 605 000 Kč 46 %
843 843 4 000 000 Kč Pokles 1 315 400 Kč 605 000 Kč 46 %
90000 Odbor ekonomický 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
909 909 285 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5167 Služby školení a vzdělávání 3 125 000 Kč Pokles 2 874 200 Kč 809 182 Kč 28 %
100000 Odbor Kancelář městské části 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 29 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 29 500 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 2 600 000 Kč Navýšení 2 796 700 Kč 809 182 Kč 29 %
926 926 100 000 Kč Navýšení 120 300 Kč 120 226 Kč 100 %
926 926 2 500 000 Kč Navýšení 2 676 400 Kč 688 956 Kč 26 %
400000 ZŠ Waldorfská 495 000 Kč Pokles 18 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 395 000 Kč Pokles 18 000 Kč 0 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 11 982 100 Kč Navýšení 12 223 500 Kč 10 219 236 Kč 84 %
100000 Odbor Kancelář městské části 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
240000 Odbor informatiky 11 782 100 Kč 11 782 100 Kč 10 007 994 Kč 85 %
924 924 11 782 100 Kč 11 782 100 Kč 10 007 994 Kč 85 %
370008 370008 100 000 Kč Navýšení 343 800 Kč 113 740 Kč 33 %
937 937 100 000 Kč Navýšení 343 800 Kč 113 740 Kč 33 %
400000 ZŠ Waldorfská 0 Kč Navýšení 97 600 Kč 97 502 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 97 600 Kč 97 502 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 169 129 300 Kč Navýšení 170 830 100 Kč 108 721 941 Kč 64 %
100000 Odbor Kancelář městské části 16 100 000 Kč Pokles 10 208 600 Kč 5 081 537 Kč 50 %
110 110 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 595 400 Kč 413 820 Kč 70 %
710 710 15 960 000 Kč Pokles 9 473 200 Kč 4 667 567 Kč 49 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 150 Kč 0 %
100001 100001 0 Kč Navýšení 247 600 Kč 134 356 Kč 54 %
910 910 0 Kč Navýšení 247 600 Kč 134 356 Kč 54 %
100147 Samoobslužné klíčové hospodářství 0 Kč Navýšení 7 400 Kč 7 308 Kč 99 %
710 710 0 Kč Navýšení 7 400 Kč 7 308 Kč 99 %
130000 Odbor správy majetku 4 562 000 Kč Pokles 4 317 300 Kč 472 570 Kč 11 %
413 413 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
513 513 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
713 713 0 Kč Navýšení 25 300 Kč 0 Kč 0 %
813 813 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 84 729 Kč 6 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 1 500 000 Kč Pokles 1 490 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 387 841 Kč 30 %
150000 150000 2 570 000 Kč Pokles 2 518 000 Kč 490 582 Kč 19 %
115 115 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 132 877 Kč 13 %
315 315 900 000 Kč Pokles 885 000 Kč 211 470 Kč 24 %
615 615 670 000 Kč Pokles 633 000 Kč 146 235 Kč 23 %
15047000001 15047000001 0 Kč Navýšení 2 259 800 Kč 56 000 Kč 2 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 259 800 Kč 56 000 Kč 2 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 15 920 000 Kč Pokles 14 706 300 Kč 10 980 089 Kč 75 %
916 916 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 0 Kč Navýšení 170 300 Kč 170 247 Kč 100 %
916 916 15 520 000 Kč Pokles 14 536 000 Kč 10 809 842 Kč 74 %
170001 170001 300 000 Kč Pokles 52 400 Kč 52 401 Kč 100 %
917 917 300 000 Kč Pokles 52 400 Kč 52 401 Kč 100 %
170002 170002 250 000 Kč Pokles 12 800 Kč 12 700 Kč 99 %
917 917 250 000 Kč Pokles 12 800 Kč 12 700 Kč 99 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 0 Kč Navýšení 160 000 Kč 69 080 Kč 43 %
418 418 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 55 528 Kč 93 %
918 918 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 13 552 Kč 14 %
190000 190000 7 578 000 Kč Pokles 450 200 Kč 446 423 Kč 99 %
619 619 6 578 000 Kč Pokles 450 200 Kč 446 423 Kč 99 %
619 619 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
240000 Odbor informatiky 9 702 500 Kč Navýšení 11 035 600 Kč 7 281 532 Kč 66 %
924 924 350 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
924 924 0 Kč Navýšení 1 023 000 Kč 672 760 Kč 66 %
924 924 9 352 500 Kč Navýšení 10 012 600 Kč 6 608 772 Kč 66 %
2510737000000 2510737000000 0 Kč Navýšení 105 300 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 105 300 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 1 050 000 Kč Navýšení 1 108 400 Kč 419 022 Kč 38 %
926 926 150 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 0 Kč Navýšení 198 400 Kč 197 896 Kč 100 %
926 926 900 000 Kč Navýšení 910 000 Kč 221 127 Kč 24 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 10 153 800 Kč 2 480 410 Kč 24 %
434 434 0 Kč Navýšení 2 445 200 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 4 655 400 Kč 1 263 910 Kč 27 %
634 634 0 Kč Navýšení 2 100 000 Kč 1 050 000 Kč 50 %
634 634 0 Kč Navýšení 951 300 Kč 166 500 Kč 18 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 900 Kč 0 Kč 0 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 2 014 200 Kč 89 745 Kč 4 %
434 434 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 483 000 Kč 39 745 Kč 8 %
934 934 0 Kč Navýšení 1 156 200 Kč 0 Kč 0 %
340019 340019 0 Kč Navýšení 5 900 000 Kč 1 433 963 Kč 24 %
634 634 0 Kč Navýšení 5 000 000 Kč 1 292 813 Kč 26 %
634 634 0 Kč Navýšení 900 000 Kč 141 150 Kč 16 %
370000 370000 500 000 Kč Pokles 379 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 500 000 Kč Pokles 379 000 Kč 0 Kč 0 %
370001 370001 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 0 Kč 0 %
370002 370002 0 Kč Navýšení 1 756 900 Kč 154 437 Kč 9 %
937 937 0 Kč Navýšení 1 756 900 Kč 154 437 Kč 9 %
370004 370004 0 Kč Navýšení 3 200 Kč 0 Kč 0 %
937 937 0 Kč Navýšení 3 200 Kč 0 Kč 0 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 9 952 000 Kč Pokles 3 319 700 Kč 3 257 291 Kč 98 %
437 437 4 000 000 Kč Pokles 435 300 Kč 435 298 Kč 100 %
437 437 1 050 000 Kč Pokles 405 600 Kč 383 342 Kč 95 %
637 637 4 200 000 Kč Pokles 2 100 000 Kč 2 100 000 Kč 100 %
637 637 700 000 Kč Pokles 378 700 Kč 338 650 Kč 89 %
637 637 2 000 Kč Pokles 100 Kč 1 Kč 1 %
370008 370008 11 525 000 Kč Pokles 7 705 500 Kč 6 092 348 Kč 79 %
437 437 175 000 Kč Pokles 41 900 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 1 080 500 Kč 1 080 450 Kč 100 %
637 637 710 000 Kč Pokles 60 000 Kč 20 262 Kč 34 %
637 637 3 830 000 Kč Pokles 1 467 000 Kč 1 442 083 Kč 98 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 1 530 000 Kč Pokles 1 476 100 Kč 649 554 Kč 44 %
637 637 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 2 900 000 Kč 83 %
937 937 1 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370019 370019 0 Kč Navýšení 1 617 200 Kč 1 375 157 Kč 85 %
637 637 0 Kč Navýšení 1 007 900 Kč 893 138 Kč 89 %
637 637 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 83 970 Kč 84 %
737 737 0 Kč Navýšení 509 300 Kč 398 049 Kč 78 %
390000 390000 2 335 000 Kč Pokles 1 846 300 Kč 369 882 Kč 20 %
539 539 200 000 Kč Navýšení 453 000 Kč 162 500 Kč 36 %
539 539 1 070 000 Kč Pokles 800 000 Kč 128 391 Kč 16 %
539 539 370 000 Kč Pokles 248 000 Kč 78 991 Kč 32 %
539 539 290 000 Kč Pokles 30 300 Kč 0 Kč 0 %
739 739 405 000 Kč Pokles 315 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 ZŠ Waldorfská 3 494 000 Kč Pokles 2 503 200 Kč 1 411 624 Kč 56 %
440 440 632 000 Kč Pokles 631 100 Kč 293 294 Kč 46 %
440 440 250 000 Kč Pokles 64 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 1 612 000 Kč Navýšení 1 684 400 Kč 999 024 Kč 59 %
440 440 1 000 000 Kč Pokles 3 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 119 400 Kč 119 306 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 79 259 000 Kč Navýšení 79 294 000 Kč 60 917 977 Kč 77 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 40 171 Kč 20 %
241 241 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 796 059 Kč 40 %
241 241 2 000 000 Kč Navýšení 2 873 000 Kč 2 341 532 Kč 82 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 71 814 Kč 36 %
241 241 9 000 000 Kč Pokles 8 840 000 Kč 5 900 465 Kč 67 %
241 241 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 64 000 Kč 64 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 0 Kč Navýšení 13 600 Kč 13 564 Kč 100 %
241 241 500 000 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 %
241 241 64 025 000 Kč Pokles 59 850 200 Kč 48 312 765 Kč 81 %
341 341 720 000 Kč Pokles 36 700 Kč 0 Kč 0 %
641 641 200 000 Kč Pokles 170 500 Kč 98 000 Kč 57 %
741 741 0 Kč Navýšení 1 394 000 Kč 1 393 817 Kč 100 %
841 841 250 000 Kč Navýšení 3 052 000 Kč 1 949 790 Kč 64 %
430000 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 18 000 Kč Navýšení 2 657 500 Kč 2 206 327 Kč 83 %
143 143 18 000 Kč 18 000 Kč 0 Kč 0 %
443 443 0 Kč Navýšení 156 000 Kč 49 525 Kč 32 %
843 843 0 Kč Navýšení 320 000 Kč 309 276 Kč 97 %
843 843 0 Kč Navýšení 2 163 500 Kč 1 847 526 Kč 85 %
7 7 3 870 000 Kč 3 870 000 Kč 3 146 159 Kč 81 %
926 926 3 870 000 Kč 3 870 000 Kč 3 146 159 Kč 81 %
80001 80001 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
608 608 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
80727000000 Bezpečný přechod - Smart Cities 128 800 Kč Navýšení 301 900 Kč 0 Kč 0 %
337 337 0 Kč Navýšení 44 300 Kč 0 Kč 0 %
341 341 128 800 Kč Navýšení 257 600 Kč 0 Kč 0 %
90000 Odbor ekonomický 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
909 909 0 Kč Navýšení 285 000 Kč 283 019 Kč 99 %
5171 Opravy a udržování 76 118 500 Kč Navýšení 78 755 900 Kč 33 684 054 Kč 43 %
100000 Odbor Kancelář městské části 150 000 Kč Navýšení 155 000 Kč 106 942 Kč 69 %
110 110 50 000 Kč 50 000 Kč 3 220 Kč 6 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 105 000 Kč 103 722 Kč 99 %
130000 Odbor správy majetku 41 800 000 Kč Pokles 8 911 600 Kč 641 070 Kč 7 %
413 413 8 400 000 Kč Pokles 11 600 Kč 11 538 Kč 99 %
813 813 7 400 000 Kč Pokles 2 000 000 Kč 1 065 Kč 0 %
813 813 11 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
913 913 13 500 000 Kč Pokles 5 400 000 Kč 628 467 Kč 12 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 1 755 592 Kč 76 %
916 916 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 1 755 592 Kč 76 %
180000 Odbor přípravy realizace investic 0 Kč Navýšení 29 585 100 Kč 13 478 295 Kč 46 %
418 418 0 Kč Navýšení 8 388 400 Kč 6 336 807 Kč 76 %
818 818 0 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 4 199 914 Kč 38 %
818 818 0 Kč Navýšení 5 400 000 Kč 1 676 675 Kč 31 %
918 918 0 Kč Navýšení 4 796 700 Kč 1 264 899 Kč 26 %
240000 Odbor informatiky 338 200 Kč Pokles 160 000 Kč 33 470 Kč 21 %
924 924 338 200 Kč Pokles 160 000 Kč 33 470 Kč 21 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 275 800 Kč 61 000 Kč 22 %
434 434 0 Kč Navýšení 14 800 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 61 000 Kč 61 000 Kč 100 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 200 000 Kč Pokles 100 Kč 0 Kč 0 %
637 637 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 0 Kč Navýšení 100 Kč 0 Kč 0 %
400000 ZŠ Waldorfská 20 350 000 Kč Navýšení 20 958 200 Kč 15 533 523 Kč 74 %
440 440 400 000 Kč Navýšení 2 117 200 Kč 1 642 841 Kč 78 %
440 440 19 950 000 Kč Pokles 18 841 000 Kč 13 890 682 Kč 74 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 10 980 900 Kč Navýšení 16 410 700 Kč 2 074 162 Kč 13 %
241 241 0 Kč Navýšení 28 000 Kč 27 980 Kč 100 %
241 241 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 323 690 Kč 78 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 43 190 Kč 22 %
341 341 5 000 000 Kč Navýšení 10 401 800 Kč 0 Kč 0 %
641 641 4 080 900 Kč 4 080 900 Kč 679 302 Kč 17 %
5172 Programové vybavení 1 300 000 Kč Navýšení 1 539 600 Kč 420 988 Kč 27 %
240000 Odbor informatiky 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 181 408 Kč 14 %
924 924 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 181 408 Kč 14 %
410001 Nákup městského mobiliáře 0 Kč Navýšení 239 600 Kč 239 580 Kč 100 %
241 241 0 Kč Navýšení 239 600 Kč 239 580 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 720 000 Kč Pokles 1 214 200 Kč 573 893 Kč 47 %
260000 260000 800 000 Kč Pokles 794 200 Kč 508 202 Kč 64 %
926 926 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 750 000 Kč Navýšení 755 500 Kč 489 587 Kč 65 %
926 926 30 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
926 926 0 Kč Navýšení 18 700 Kč 18 615 Kč 100 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 214 800 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 43 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 71 800 Kč 0 Kč 0 %
370008 370008 810 000 Kč Pokles 95 200 Kč 64 901 Kč 68 %
437 437 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 580 000 Kč Pokles 8 200 Kč 8 184 Kč 100 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 100 000 Kč Pokles 57 000 Kč 56 717 Kč 100 %
390000 390000 10 000 Kč 10 000 Kč 790 Kč 8 %
539 539 10 000 Kč 10 000 Kč 790 Kč 8 %
400000 ZŠ Waldorfská 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5175 Pohoštění 4 766 000 Kč Navýšení 4 797 700 Kč 1 534 728 Kč 32 %
100000 Odbor Kancelář městské části 1 110 000 Kč 1 110 000 Kč 609 665 Kč 55 %
710 710 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 609 665 Kč 55 %
150000 150000 10 000 Kč 10 000 Kč 6 406 Kč 64 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 6 406 Kč 64 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 550 000 Kč Navýšení 728 700 Kč 627 290 Kč 86 %
916 916 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 0 Kč Navýšení 468 700 Kč 467 122 Kč 100 %
916 916 250 000 Kč Navýšení 260 000 Kč 160 168 Kč 62 %
190000 190000 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
619 619 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 227 500 Kč 35 062 Kč 15 %
434 434 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 33 139 Kč 30 %
634 634 0 Kč Navýšení 117 500 Kč 1 923 Kč 2 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 887 000 Kč 9 680 Kč 1 %
434 434 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 530 000 Kč 9 680 Kč 2 %
634 634 0 Kč Navýšení 297 000 Kč 0 Kč 0 %
340019 340019 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 7 061 Kč 4 %
634 634 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 7 061 Kč 4 %
370000 370000 245 000 Kč Pokles 100 000 Kč 27 129 Kč 27 %
637 637 100 000 Kč 100 000 Kč 27 129 Kč 27 %
937 937 145 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370005 Odbor přípravy a realizace investic 300 000 Kč Pokles 73 500 Kč 32 851 Kč 45 %
437 437 150 000 Kč Pokles 40 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč Pokles 33 500 Kč 32 851 Kč 98 %
370008 370008 1 120 000 Kč Pokles 233 000 Kč 146 578 Kč 63 %
437 437 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 70 000 Kč 70 000 Kč 4 016 Kč 6 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 300 000 Kč Pokles 3 000 Kč 2 725 Kč 91 %
637 637 670 000 Kč Pokles 140 000 Kč 139 837 Kč 100 %
390000 390000 531 000 Kč Pokles 528 000 Kč 1 435 Kč 0 %
539 539 10 000 Kč Navýšení 12 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 110 000 Kč Pokles 105 000 Kč 1 435 Kč 1 %
539 539 200 000 Kč 200 000 Kč 0 Kč 0 %
739 739 211 000 Kč 211 000 Kč 0 Kč 0 %
400000 ZŠ Waldorfská 210 000 Kč 210 000 Kč 23 970 Kč 11 %
440 440 210 000 Kč 210 000 Kč 23 970 Kč 11 %
7 7 480 000 Kč 480 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 480 000 Kč 480 000 Kč 0 Kč 0 %
80001 80001 10 000 Kč 10 000 Kč 7 602 Kč 76 %
608 608 10 000 Kč 10 000 Kč 7 602 Kč 76 %
5176 Účastnické poplatky na konference 100 000 Kč Pokles 96 200 Kč 25 212 Kč 26 %
150000 150000 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
260000 260000 100 000 Kč Pokles 81 200 Kč 10 212 Kč 13 %
926 926 20 000 Kč Pokles 1 200 Kč 0 Kč 0 %
926 926 80 000 Kč 80 000 Kč 10 212 Kč 13 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 270 000 Kč Navýšení 596 200 Kč 590 006 Kč 99 %
240000 Odbor informatiky 0 Kč Navýšení 121 200 Kč 121 106 Kč 100 %
924 924 0 Kč Navýšení 121 200 Kč 121 106 Kč 100 %
260000 260000 270 000 Kč Navýšení 385 000 Kč 378 900 Kč 98 %
926 926 20 000 Kč Navýšení 135 000 Kč 135 000 Kč 100 %
926 926 250 000 Kč 250 000 Kč 243 900 Kč 98 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 90 000 Kč 90 000 Kč 100 %
5181 0 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0 Kč 0 Kč 466 199 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 466 199 Kč - - - -
5191 Zaplacené sankce 0 Kč Navýšení 446 200 Kč 443 979 Kč 100 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 105 Kč 92 %
926 926 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 105 Kč 92 %
430000 Odbor bytů a převodů nemovitých věcí 0 Kč Navýšení 443 000 Kč 442 874 Kč 100 %
843 843 0 Kč Navýšení 443 000 Kč 442 874 Kč 100 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 630 000 Kč Pokles 571 600 Kč 47 523 Kč 8 %
170000 170000 620 000 Kč Pokles 20 000 Kč 14 000 Kč 70 %
917 917 620 000 Kč Pokles 20 000 Kč 14 000 Kč 70 %
260000 260000 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
926 926 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
260001 260001 0 Kč Navýšení 540 000 Kč 31 956 Kč 6 %
926 926 0 Kč Navýšení 540 000 Kč 31 956 Kč 6 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 1 600 Kč 1 567 Kč 98 %
241 241 0 Kč Navýšení 1 600 Kč 1 567 Kč 98 %
5194 Věcné dary 1 705 000 Kč Pokles 1 560 700 Kč 335 525 Kč 21 %
100000 Odbor Kancelář městské části 110 000 Kč Pokles 50 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
910 910 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
160000 Odbor KMČ - hospodářská správa 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
260000 260000 100 000 Kč 100 000 Kč 11 000 Kč 11 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 11 000 Kč 11 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 104 500 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 87 600 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 16 900 Kč 0 Kč 0 %
340008 340008 0 Kč Navýšení 155 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 140 000 Kč 0 Kč 0 %
370000 370000 210 000 Kč 210 000 Kč 24 314 Kč 12 %
637 637 200 000 Kč 200 000 Kč 24 314 Kč 12 %
937 937 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 130 000 Kč Pokles 25 500 Kč 25 423 Kč 100 %
437 437 100 000 Kč Pokles 12 400 Kč 12 364 Kč 100 %
637 637 30 000 Kč Pokles 13 100 Kč 13 059 Kč 100 %
370008 370008 305 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 5 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 10 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 290 000 Kč Pokles 150 000 Kč 0 Kč 0 %
390000 390000 250 000 Kč Pokles 165 700 Kč 9 139 Kč 6 %
539 539 0 Kč Navýšení 6 000 Kč 0 Kč 0 %
539 539 0 Kč Navýšení 9 700 Kč 0 Kč 0 %
639 639 200 000 Kč Pokles 100 000 Kč 9 139 Kč 9 %
739 739 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
80001 80001 550 000 Kč 550 000 Kč 265 649 Kč 48 %
608 608 550 000 Kč 550 000 Kč 265 649 Kč 48 %
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 100 000 Kč 100 000 Kč 55 994 Kč 56 %
260000 260000 100 000 Kč 100 000 Kč 55 994 Kč 56 %
926 926 100 000 Kč 100 000 Kč 55 994 Kč 56 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 515 500 Kč 515 500 Kč 100 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 228 000 Kč 228 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 18 000 Kč 18 000 Kč 100 %
634 634 0 Kč Navýšení 210 000 Kč 210 000 Kč 100 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 167 000 Kč 167 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 167 000 Kč 167 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
400000 ZŠ Waldorfská 0 Kč Navýšení 75 500 Kč 75 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 75 500 Kč 75 500 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 1 040 000 Kč Navýšení 1 554 800 Kč 1 094 750 Kč 70 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 760 000 Kč 439 900 Kč 58 %
434 434 0 Kč Navýšení 170 000 Kč 69 900 Kč 41 %
634 634 0 Kč Navýšení 240 000 Kč 220 000 Kč 92 %
634 634 0 Kč Navýšení 350 000 Kč 150 000 Kč 43 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
434 434 0 Kč Navýšení 35 000 Kč 35 000 Kč 100 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 1 040 000 Kč Pokles 709 800 Kč 569 850 Kč 80 %
437 437 240 000 Kč Pokles 119 800 Kč 49 850 Kč 42 %
637 637 800 000 Kč Pokles 590 000 Kč 520 000 Kč 88 %
370008 370008 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 1 850 900 Kč 1 572 476 Kč 85 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 595 000 Kč 410 000 Kč 69 %
634 634 0 Kč Navýšení 545 000 Kč 360 000 Kč 66 %
634 634 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 0 Kč Navýšení 93 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 93 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 120 000 Kč 120 000 Kč 100 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 992 900 Kč 992 476 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 199 600 Kč 199 568 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 20 500 Kč 20 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 102 000 Kč 101 917 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 27 800 Kč 27 800 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 31 200 Kč 31 115 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 63 500 Kč 63 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 93 900 Kč 93 898 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 38 500 Kč 38 450 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 14 200 Kč 14 115 Kč 99 %
539 539 0 Kč Navýšení 42 300 Kč 42 243 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 400 Kč 25 400 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 229 000 Kč 228 970 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 55 000 Kč 100 %
400000 ZŠ Waldorfská 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 3 435 000 Kč Navýšení 9 153 600 Kč 7 601 564 Kč 83 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 2 233 700 Kč 1 263 000 Kč 57 %
434 434 0 Kč Navýšení 960 200 Kč 176 000 Kč 18 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 050 000 Kč 1 015 000 Kč 97 %
634 634 0 Kč Navýšení 223 500 Kč 72 000 Kč 32 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 0 Kč Navýšení 3 329 000 Kč 3 235 000 Kč 97 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 329 000 Kč 3 235 000 Kč 97 %
370000 370000 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 2 015 000 Kč Pokles 875 000 Kč 773 000 Kč 88 %
437 437 1 360 000 Kč Pokles 310 000 Kč 230 000 Kč 74 %
637 637 655 000 Kč Pokles 565 000 Kč 543 000 Kč 96 %
370008 370008 600 000 Kč Pokles 433 000 Kč 433 000 Kč 100 %
637 637 600 000 Kč Pokles 433 000 Kč 433 000 Kč 100 %
390000 390000 670 000 Kč Navýšení 856 300 Kč 678 890 Kč 79 %
539 539 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 28 800 Kč 28 800 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 5 000 Kč 5 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 300 Kč 10 290 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 10 000 Kč 10 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 300 Kč 50 300 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 149 000 Kč 149 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 111 000 Kč 111 000 Kč 100 %
539 539 270 000 Kč Pokles 261 500 Kč 104 500 Kč 40 %
739 739 220 000 Kč Pokles 20 400 Kč 0 Kč 0 %
400000 ZŠ Waldorfská 0 Kč Navýšení 803 300 Kč 749 874 Kč 93 %
440 440 0 Kč Navýšení 803 300 Kč 749 874 Kč 93 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 0 Kč Navýšení 473 300 Kč 468 800 Kč 99 %
241 241 0 Kč Navýšení 432 800 Kč 432 800 Kč 100 %
641 641 0 Kč Navýšení 40 500 Kč 36 000 Kč 89 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 886 600 Kč 369 200 Kč 42 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 571 400 Kč 74 000 Kč 13 %
634 634 0 Kč Navýšení 516 400 Kč 49 000 Kč 9 %
634 634 0 Kč Navýšení 55 000 Kč 25 000 Kč 45 %
390000 390000 0 Kč Navýšení 285 200 Kč 285 200 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 22 000 Kč 22 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 70 000 Kč 70 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 49 500 Kč 49 500 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 200 Kč 100 %
539 539 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
400000 ZŠ Waldorfská 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 10 000 Kč 33 %
440 440 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 10 000 Kč 33 %
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 0 Kč 0 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 250 000 Kč 0 Kč 0 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 11 750 000 Kč Pokles 1 929 600 Kč 14 000 Kč 1 %
340005 Zhotovení a instalace bronzové pamětní desky plk. Včkovi, Chladící jednotky pro mobilní ledové kluziště, Mimořádná dotace na dostavbu zázemí ke sportovní hale na Barrandově 0 Kč Navýšení 1 437 100 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 182 000 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 551 500 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 433 600 Kč 0 Kč 0 %
634 634 0 Kč Navýšení 270 000 Kč 0 Kč 0 %
340033 Dotace - rekonstrukce Klub biatlonu SK Rover, p.s 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 0 Kč 0 %
434 434 0 Kč Navýšení 3 000 Kč 0 Kč 0 %
370005 Odbor přípravy a realizace investic 4 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
437 437 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 1 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 2 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
370033 Odbor KST - Ostatní investiční transféry nezisk.a podobným organizacím 3 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
437 437 3 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
390000 390000 1 500 000 Kč Pokles 600 Kč 0 Kč 0 %
539 539 1 500 000 Kč Pokles 600 Kč 0 Kč 0 %
400000 ZŠ Waldorfská 1 800 000 Kč Pokles 488 900 Kč 14 000 Kč 3 %
440 440 1 800 000 Kč Pokles 474 900 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 14 000 Kč 14 000 Kč 100 %
410000 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
241 241 650 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 200 000 Kč 80 %
390000 390000 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 200 000 Kč 80 %
739 739 450 000 Kč Pokles 250 000 Kč 200 000 Kč 80 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 161 977 700 Kč Pokles 154 195 000 Kč 137 302 154 Kč 89 %
100 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 32 360 000 Kč Pokles 25 928 000 Kč 25 928 000 Kč 100 %
539 539 32 360 000 Kč Pokles 25 928 000 Kč 25 928 000 Kč 100 %
1548 Odbor školství - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 2 456 000 Kč Navýšení 3 685 500 Kč 3 369 500 Kč 91 %
440 440 2 456 000 Kč Navýšení 3 685 500 Kč 3 369 500 Kč 91 %
236 236 3 900 000 Kč Navýšení 4 369 400 Kč 3 959 500 Kč 91 %
440 440 3 900 000 Kč Navýšení 4 369 400 Kč 3 959 500 Kč 91 %
400000 ZŠ Waldorfská 21 915 000 Kč Pokles 4 008 700 Kč 0 Kč 0 %
440 440 6 250 000 Kč Pokles 2 036 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 15 665 000 Kč Pokles 1 972 500 Kč 0 Kč 0 %
513 513 3 662 000 Kč 3 662 000 Kč 2 441 329 Kč 67 %
634 634 0 Kč Navýšení 1 831 000 Kč 610 332 Kč 33 %
637 637 3 662 000 Kč Pokles 1 831 000 Kč 1 830 997 Kč 100 %
756 ZŠ waldorfská - investiční příspěvek na vybavení kmenových a odborných učeben, multifunkčního sálu a sborovny 4 663 000 Kč Navýšení 6 790 200 Kč 5 980 850 Kč 88 %
440 440 4 663 000 Kč Navýšení 6 790 200 Kč 5 980 850 Kč 88 %
757 757 12 271 000 Kč Navýšení 13 547 700 Kč 11 815 700 Kč 87 %
440 440 12 271 000 Kč Navýšení 13 547 700 Kč 11 815 700 Kč 87 %
807 807 5 004 000 Kč Navýšení 5 414 000 Kč 5 002 900 Kč 92 %
440 440 5 004 000 Kč Navýšení 5 414 000 Kč 5 002 900 Kč 92 %
808 ZŠ Weberova 10 535 000 Kč Navýšení 11 646 200 Kč 10 550 550 Kč 91 %
440 440 10 535 000 Kč Navýšení 11 646 200 Kč 10 550 550 Kč 91 %
812 812 6 432 000 Kč Navýšení 6 725 900 Kč 6 115 600 Kč 91 %
440 440 6 432 000 Kč Navýšení 6 725 900 Kč 6 115 600 Kč 91 %
813 ZŠ Podbělohorská 2 069 000 Kč Navýšení 2 417 900 Kč 2 188 400 Kč 91 %
440 440 2 069 000 Kč Navýšení 2 417 900 Kč 2 188 400 Kč 91 %
814 814 6 813 000 Kč Navýšení 7 501 600 Kč 6 832 950 Kč 91 %
440 440 6 813 000 Kč Navýšení 7 501 600 Kč 6 832 950 Kč 91 %
815 815 5 265 000 Kč Navýšení 5 726 800 Kč 5 225 550 Kč 91 %
440 440 5 265 000 Kč Navýšení 5 696 800 Kč 5 195 550 Kč 91 %
441 441 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
816 816 13 998 000 Kč Navýšení 15 193 900 Kč 13 908 500 Kč 92 %
440 440 13 998 000 Kč Navýšení 15 193 900 Kč 13 908 500 Kč 92 %
863 863 6 212 000 Kč Navýšení 6 685 000 Kč 6 091 550 Kč 91 %
440 440 6 212 000 Kč Navýšení 6 685 000 Kč 6 091 550 Kč 91 %
865 MŠ Tréglova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 1 155 000 Kč Navýšení 1 430 600 Kč 1 274 450 Kč 89 %
440 440 1 155 000 Kč Navýšení 1 430 600 Kč 1 274 450 Kč 89 %
866 MŠ Lohniského 851 - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 1 160 000 Kč Navýšení 1 475 000 Kč 1 322 400 Kč 90 %
440 440 1 160 000 Kč Navýšení 1 475 000 Kč 1 322 400 Kč 90 %
867 MŠ Hlubočepy 860 000 Kč Navýšení 1 147 900 Kč 1 022 600 Kč 89 %
440 440 860 000 Kč Navýšení 1 147 900 Kč 1 022 600 Kč 89 %
869 869 1 250 000 Kč Navýšení 1 525 400 Kč 1 362 000 Kč 89 %
440 440 1 250 000 Kč Navýšení 1 525 400 Kč 1 362 000 Kč 89 %
871 ZŠ Tyršova škola 5 223 000 Kč Navýšení 7 165 200 Kč 6 651 150 Kč 93 %
440 440 5 223 000 Kč Navýšení 7 165 200 Kč 6 651 150 Kč 93 %
873 873 1 290 000 Kč Navýšení 1 529 700 Kč 1 371 600 Kč 90 %
440 440 1 290 000 Kč Navýšení 1 529 700 Kč 1 371 600 Kč 90 %
874 874 2 433 200 Kč Navýšení 3 187 300 Kč 2 895 650 Kč 91 %
434 434 0 Kč Navýšení 40 000 Kč 40 000 Kč 100 %
440 440 2 433 200 Kč Navýšení 3 117 300 Kč 2 825 650 Kč 91 %
441 441 0 Kč Navýšení 30 000 Kč 30 000 Kč 100 %
875 875 1 294 000 Kč Navýšení 1 700 500 Kč 1 479 600 Kč 87 %
437 437 0 Kč Navýšení 25 000 Kč 25 000 Kč 100 %
440 440 1 294 000 Kč Navýšení 1 675 500 Kč 1 454 600 Kč 87 %
876 876 1 685 000 Kč Navýšení 2 106 600 Kč 1 834 300 Kč 87 %
440 440 1 685 000 Kč Navýšení 2 106 600 Kč 1 834 300 Kč 87 %
877 877 1 494 500 Kč Navýšení 2 056 100 Kč 1 865 275 Kč 91 %
440 440 1 494 500 Kč Navýšení 2 056 100 Kč 1 865 275 Kč 91 %
878 878 1 040 000 Kč Navýšení 1 277 700 Kč 1 139 250 Kč 89 %
440 440 1 040 000 Kč Navýšení 1 277 700 Kč 1 139 250 Kč 89 %
879 879 3 088 000 Kč Navýšení 3 322 000 Kč 3 013 600 Kč 91 %
440 440 3 088 000 Kč Navýšení 3 322 000 Kč 3 013 600 Kč 91 %
880 880 1 290 000 Kč Navýšení 1 553 200 Kč 1 393 900 Kč 90 %
440 440 1 290 000 Kč Navýšení 1 553 200 Kč 1 393 900 Kč 90 %
882 MŠ Peroutkova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 1 160 000 Kč Navýšení 1 415 000 Kč 1 265 500 Kč 89 %
440 440 1 160 000 Kč Navýšení 1 415 000 Kč 1 265 500 Kč 89 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 69 206 200 Kč 63 839 593 Kč 92 %
100 Odbor sociální problematiky a prevence kriminality - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 21 555 300 Kč 21 155 311 Kč 98 %
539 539 0 Kč Navýšení 21 555 300 Kč 21 155 311 Kč 98 %
10349000000 10349000000 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 100 %
15326000000 15326000000 0 Kč Navýšení 869 700 Kč 869 692 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 869 700 Kč 869 692 Kč 100 %
15348000000 15348000000 0 Kč Navýšení 350 300 Kč 350 250 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 350 300 Kč 350 250 Kč 100 %
15356000000 15356000000 0 Kč Navýšení 1 172 300 Kč 1 172 274 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 172 300 Kč 1 172 274 Kč 100 %
15357000000 15357000000 0 Kč Navýšení 413 700 Kč 413 661 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 413 700 Kč 413 661 Kč 100 %
15365000000 15365000000 0 Kč Navýšení 1 523 100 Kč 1 523 121 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 523 100 Kč 1 523 121 Kč 100 %
1548 Odbor školství - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 639 600 Kč 639 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 404 800 Kč 404 800 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 234 800 Kč 234 800 Kč 100 %
236 236 0 Kč Navýšení 1 297 100 Kč 1 297 140 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 920 300 Kč 920 340 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 376 800 Kč 376 800 Kč 100 %
2360433000000 OPP Pól růstu, Modernizace zařízení a vybavení učeben pro ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice včetně zajištění konektivity 0 Kč Navýšení 405 700 Kč 402 956 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 405 700 Kč 402 956 Kč 99 %
2451230000000 2451230000000 0 Kč Navýšení 146 400 Kč 146 340 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 146 400 Kč 146 340 Kč 100 %
2541005000000 OPPPR - MŠ Lohniského 0 Kč Navýšení 1 353 100 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 353 100 Kč 0 Kč 0 %
2541137000000 OPP - pól růstu MŠ Kurandové 0 Kč Navýšení 169 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 169 200 Kč 0 Kč 0 %
2661358000000 2661358000000 0 Kč Navýšení 230 000 Kč 230 033 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 230 000 Kč 230 033 Kč 100 %
2661493000000 2661493000000 0 Kč Navýšení 290 400 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 290 400 Kč 0 Kč 0 %
2661496000000 2661496000000 0 Kč Navýšení 141 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 141 200 Kč 0 Kč 0 %
2661539000000 2661539000000 0 Kč Navýšení 436 200 Kč 436 100 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 436 200 Kč 436 100 Kč 100 %
2681405000000 2681405000000 0 Kč Navýšení 1 707 000 Kč 1 024 100 Kč 60 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 707 000 Kč 1 024 100 Kč 60 %
2711660000000 2711660000000 0 Kč Navýšení 920 400 Kč 920 342 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 920 400 Kč 920 342 Kč 100 %
2711679000000 2711679000000 0 Kč Navýšení 789 400 Kč 789 385 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 789 400 Kč 789 385 Kč 100 %
2711697000000 2711697000000 0 Kč Navýšení 728 600 Kč 728 645 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 728 600 Kč 728 645 Kč 100 %
2711871000000 2711871000000 0 Kč Navýšení 433 200 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 433 200 Kč 0 Kč 0 %
2711897000000 2711897000000 0 Kč Navýšení 995 000 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 995 000 Kč 0 Kč 0 %
2711949000000 2711949000000 0 Kč Navýšení 807 600 Kč 807 543 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 807 600 Kč 807 543 Kč 100 %
2711979000000 2711979000000 0 Kč Navýšení 898 600 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 898 600 Kč 0 Kč 0 %
756 ZŠ waldorfská - investiční příspěvek na vybavení kmenových a odborných učeben, multifunkčního sálu a sborovny 0 Kč Navýšení 910 600 Kč 910 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 689 400 Kč 689 400 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 221 200 Kč 221 200 Kč 100 %
757 757 0 Kč Navýšení 3 171 800 Kč 3 171 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 902 700 Kč 1 902 700 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 1 269 100 Kč 1 269 100 Kč 100 %
807 807 0 Kč Navýšení 1 571 400 Kč 1 571 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 964 900 Kč 964 900 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 606 500 Kč 606 500 Kč 100 %
808 ZŠ Weberova 0 Kč Navýšení 2 446 800 Kč 2 446 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 591 800 Kč 1 591 800 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 855 000 Kč 855 000 Kč 100 %
812 812 0 Kč Navýšení 2 020 600 Kč 2 020 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 333 100 Kč 1 333 100 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 687 500 Kč 687 500 Kč 100 %
813 ZŠ Podbělohorská 0 Kč Navýšení 877 500 Kč 877 500 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 521 000 Kč 521 000 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 356 500 Kč 356 500 Kč 100 %
814 814 0 Kč Navýšení 2 059 200 Kč 2 059 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 294 200 Kč 1 294 200 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 765 000 Kč 765 000 Kč 100 %
815 815 0 Kč Navýšení 1 843 200 Kč 1 843 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 193 500 Kč 1 193 500 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 649 700 Kč 649 700 Kč 100 %
816 816 0 Kč Navýšení 4 134 600 Kč 4 134 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 775 200 Kč 2 775 200 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 1 359 400 Kč 1 359 400 Kč 100 %
863 863 0 Kč Navýšení 1 540 600 Kč 1 540 600 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 960 600 Kč 960 600 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 580 000 Kč 580 000 Kč 100 %
865 MŠ Tréglova - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 0 Kč Navýšení 421 200 Kč 421 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 242 000 Kč 242 000 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 179 200 Kč 179 200 Kč 100 %
866 MŠ Lohniského 851 - investiční příspěvek na obnovu a doplnění školních hřišť herními prvky 0 Kč Navýšení 488 000 Kč 488 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 305 700 Kč 305 700 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 182 300 Kč 182 300 Kč 100 %
867 MŠ Hlubočepy 0 Kč Navýšení 420 200 Kč 420 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 217 900 Kč 217 900 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 202 300 Kč 202 300 Kč 100 %
869 869 0 Kč Navýšení 517 700 Kč 517 700 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 345 700 Kč 345 700 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 172 000 Kč 172 000 Kč 100 %
871 ZŠ Tyršova škola 0 Kč Navýšení 2 040 200 Kč 2 040 200 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 1 187 800 Kč 1 187 800 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 852 400 Kč 852 400 Kč 100 %
873 873 0 Kč Navýšení 451 400 Kč 451 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 320 100 Kč 320 100 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 131 300 Kč 131 300 Kč 100 %
874 874 0 Kč Navýšení 1 048 900 Kč 1 048 900 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 805 400 Kč 805 400 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 243 500 Kč 243 500 Kč 100 %
875 875 0 Kč Navýšení 540 800 Kč 540 800 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 293 800 Kč 293 800 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 247 000 Kč 247 000 Kč 100 %
876 876 0 Kč Navýšení 686 300 Kč 686 300 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 415 900 Kč