Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor správy veřejného prostranství 410000 47 917 200 Kč Navýšení 48 075 200 Kč 1 722 574 Kč 4 %
Odbor školství, kultury a sportu 400000 45 800 000 Kč 45 800 000 Kč 4 190 019 Kč 9 %
Odbor majetku a investic 130000 20 000 000 Kč Navýšení 22 212 800 Kč 692 918 Kč 3 %
Odbor KMČ - hospodářská správa 160000 5 860 000 Kč 5 860 000 Kč 560 352 Kč 10 %
OSS 240000 2 138 000 Kč Pokles 2 019 000 Kč 86 000 Kč 4 %
KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče 370005 300 000 Kč Navýšení 422 200 Kč 46 860 Kč 11 %
Odbor kancelář městské části 100000 200 000 Kč 200 000 Kč 72 467 Kč 36 %
Celkem 122 215 200 Kč Navýšení 124 589 200 Kč 7 371 190 Kč 6 %