Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 880 (ORG 880) / 2019

Název:
880 (880)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 12 900 Kč 12 868 Kč 100 %
výdaje 1 293 500 Kč Navýšení 2 865 500 Kč 2 865 500 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 1 293 500 Kč Navýšení 2 865 500 Kč 2 865 500 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 673 000 Kč 673 000 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 673 000 Kč 673 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 673 000 Kč 673 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 673 000 Kč 673 000 Kč 100 %