Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 871 (ORG 871) / 2019

Název:
871 (871)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 2 846 400 Kč 2 835 039 Kč 100 %
výdaje 4 988 000 Kč Navýšení 10 459 300 Kč 10 459 315 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 4 988 000 Kč Navýšení 10 459 300 Kč 10 459 315 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 422 000 Kč 422 000 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 422 000 Kč 422 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 422 000 Kč 422 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 422 000 Kč 422 000 Kč 100 %