Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 863 (ORG 863) / 2019

Název:
863 (863)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 305 200 Kč 305 180 Kč 100 %
výdaje 8 980 000 Kč Navýšení 11 809 300 Kč 11 809 300 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 8 980 000 Kč Navýšení 11 809 300 Kč 11 809 300 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 855 000 Kč 855 000 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 855 000 Kč 855 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 855 000 Kč 855 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 855 000 Kč 855 000 Kč 100 %