Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 815 (ORG 815) / 2019

Název:
815 (815)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 16 300 Kč 16 288 Kč 100 %
výdaje 5 016 000 Kč Navýšení 7 833 500 Kč 7 833 500 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 5 016 000 Kč Navýšení 7 833 500 Kč 7 833 500 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 104 000 Kč 104 000 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 104 000 Kč 104 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 104 000 Kč 104 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 104 000 Kč 104 000 Kč 100 %