Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 813 (ORG 813) / 2019

Název:
813 (813)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 2 700 Kč 2 650 Kč 98 %
výdaje 2 069 000 Kč Navýšení 3 405 400 Kč 3 405 400 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 2 069 000 Kč Navýšení 3 405 400 Kč 3 405 400 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3117 První stupeň základních škol 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 75 000 Kč 75 000 Kč 100 %