Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Bezpečný přechod - Smart Cities (ORG 80727000000) / 2019

Název:
Bezpečný přechod - Smart Cities (80727000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 878 800 Kč Navýšení 1 801 900 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 878 800 Kč Navýšení 1 801 900 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2223 Bezpečnost silničního provozu 750 000 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 750 000 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
341 341 750 000 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 750 000 Kč Navýšení 1 500 000 Kč 0 Kč 0 %