Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 807 (ORG 807) / 2019

Název:
807 (807)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 1 200 Kč 1 163 Kč 97 %
výdaje 4 762 000 Kč Navýšení 8 711 600 Kč 8 711 600 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 4 762 000 Kč Navýšení 8 711 600 Kč 8 711 600 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 850 400 Kč 850 400 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 850 400 Kč 850 400 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 850 400 Kč 850 400 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 850 400 Kč 850 400 Kč 100 %