Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 757 (ORG 757) / 2019

Název:
757 (757)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 11 404 500 Kč Navýšení 16 712 300 Kč 16 712 300 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 11 404 500 Kč Navýšení 16 712 300 Kč 16 712 300 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 583 000 Kč 583 000 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 583 000 Kč 583 000 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 583 000 Kč 583 000 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 583 000 Kč 583 000 Kč 100 %