Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Odbor bytů a převodů nemovitých věcí (ORG 430000) / 2019

Název:
Odbor bytů a převodů nemovitých věcí (430000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 20 000 Kč - - - -
výdaje 6 475 000 Kč 6 475 000 Kč 3 408 172 Kč 53 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 6 475 000 Kč Pokles 6 430 000 Kč 3 364 612 Kč 52 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 45 000 Kč 43 560 Kč 97 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 2 800 000 Kč 2 800 000 Kč 0 Kč 0 %
6130 Pozemky 2 800 000 Kč 2 800 000 Kč 0 Kč 0 %
843 843 2 800 000 Kč 2 800 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 2 800 000 Kč 2 800 000 Kč 0 Kč 0 %