Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor správy veřejného prostranství (ORG 410000) / 2019

Název:
Odbor správy veřejného prostranství (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 130 670 000 Kč Pokles 127 686 400 Kč 84 273 014 Kč 66 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 750 000 Kč Navýšení 2 557 300 Kč 161 259 Kč 6 %
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 226 800 Kč 153 697 Kč 68 %
Doprava 5 997 400 Kč Pokles 5 125 900 Kč 261 686 Kč 5 %
Kultura a sdělovací prostředky 6 380 600 Kč Pokles 6 368 600 Kč 5 628 523 Kč 88 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 3 500 Kč 3 500 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 13 798 000 Kč Pokles 13 443 100 Kč 7 229 178 Kč 54 %
Veřejná správa 0 Kč Navýšení 482 600 Kč 0 Kč 0 %
Životní prostředí 103 744 000 Kč Pokles 99 478 600 Kč 70 835 171 Kč 71 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 5 000 000 Kč Pokles 4 805 900 Kč 44 770 Kč 1 %
5171 Opravy a udržování 5 000 000 Kč Pokles 4 805 900 Kč 44 770 Kč 1 %
341 341 5 000 000 Kč Pokles 4 805 900 Kč 44 770 Kč 1 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 6 058 600 Kč 6 058 600 Kč 5 379 270 Kč 89 %
5171 Opravy a udržování 6 058 600 Kč 6 058 600 Kč 5 379 270 Kč 89 %
641 641 6 058 600 Kč 6 058 600 Kč 5 379 270 Kč 89 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 4 000 000 Kč Navýšení 4 200 000 Kč 180 721 Kč 4 %
5171 Opravy a udržování 4 000 000 Kč Navýšení 4 200 000 Kč 180 721 Kč 4 %
241 241 4 000 000 Kč Navýšení 4 200 000 Kč 180 721 Kč 4 %
3729 Ostatní nakládání s odpady 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 81 983 Kč 41 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 81 983 Kč 41 %
241 241 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 81 983 Kč 41 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 8 700 000 Kč 8 700 000 Kč 1 716 009 Kč 20 %
5171 Opravy a udržování 8 700 000 Kč 8 700 000 Kč 1 716 009 Kč 20 %
241 241 8 700 000 Kč 8 700 000 Kč 1 716 009 Kč 20 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 200 000 Kč 200 000 Kč 113 815 Kč 57 %
5171 Opravy a udržování 200 000 Kč 200 000 Kč 113 815 Kč 57 %
241 241 200 000 Kč 200 000 Kč 113 815 Kč 57 %
Celkem 23 958 600 Kč Navýšení 24 164 500 Kč 7 516 568 Kč 31 %