Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor správy veřejného prostranství (ORG 410000) / 2019

Název:
Odbor správy veřejného prostranství (410000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 261 340 000 Kč Pokles 256 922 100 Kč 87 907 851 Kč 34 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 148 890 Kč 10 %
Doprava 11 994 800 Kč Pokles 11 075 400 Kč 478 602 Kč 4 %
Kultura a sdělovací prostředky 12 761 200 Kč Pokles 12 737 200 Kč 170 926 Kč 1 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 7 000 Kč 7 000 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 27 596 000 Kč 27 596 000 Kč 7 450 253 Kč 27 %
Životní prostředí 207 488 000 Kč Pokles 204 006 500 Kč 79 652 180 Kč 39 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 10 000 000 Kč Pokles 9 758 000 Kč 44 770 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 10 000 000 Kč Pokles 9 758 000 Kč 44 770 Kč 0 %
341 341 10 000 000 Kč Pokles 9 758 000 Kč 44 770 Kč 0 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 12 117 200 Kč 12 117 200 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 12 117 200 Kč 12 117 200 Kč 0 Kč 0 %
641 641 12 117 200 Kč 12 117 200 Kč 0 Kč 0 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 8 000 000 Kč Navýšení 8 400 000 Kč 88 172 Kč 1 %
5171 Opravy a udržování 8 000 000 Kč Navýšení 8 400 000 Kč 88 172 Kč 1 %
241 241 8 000 000 Kč Navýšení 8 400 000 Kč 88 172 Kč 1 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 17 400 000 Kč 17 400 000 Kč 1 517 444 Kč 9 %
5171 Opravy a udržování 17 400 000 Kč 17 400 000 Kč 1 517 444 Kč 9 %
241 241 17 400 000 Kč 17 400 000 Kč 1 517 444 Kč 9 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 400 000 Kč 400 000 Kč 72 188 Kč 18 %
5171 Opravy a udržování 400 000 Kč 400 000 Kč 72 188 Kč 18 %
241 241 400 000 Kč 400 000 Kč 72 188 Kč 18 %
Celkem 47 917 200 Kč Navýšení 48 075 200 Kč 1 722 574 Kč 4 %