Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje ZŠ a MŠ U Santošky - objekt MŠ U Santošky - rekonstrukce školního hřiště (ORG 400011) / 2019

Název:
ZŠ a MŠ U Santošky - objekt MŠ U Santošky - rekonstrukce školního hřiště (400011)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -