Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje ZŠ a MŠ Kořenského - rekonstrukce školního hřiště (ORG 400008) / 2019

Název:
ZŠ a MŠ Kořenského - rekonstrukce školního hřiště (400008)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
440 440 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -