Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje MŠ Kurandové - rekonstrukce školního hřiště (ORG 400007) / 2019

Název:
MŠ Kurandové - rekonstrukce školního hřiště (400007)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 600 000 Kč Pokles 9 800 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 600 000 Kč Pokles 9 800 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 600 000 Kč Pokles 9 800 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 600 000 Kč Pokles 9 800 Kč 0 Kč 0 %
440 440 600 000 Kč Pokles 9 800 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 600 000 Kč Pokles 9 800 Kč 0 Kč 0 %