Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor školství, kultury a sportu (ORG 400000) / 2019

Název:
Odbor školství, kultury a sportu (400000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 88 486 000 Kč Pokles 75 848 400 Kč 5 420 167 Kč 7 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 86 459 600 Kč Pokles 74 807 400 Kč 4 991 967 Kč 7 %
Tělovýchova a zájmová činnost 2 026 400 Kč Pokles 1 041 000 Kč 428 200 Kč 41 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 4 400 000 Kč Navýšení 4 424 000 Kč 4 023 998 Kč 91 %
5171 Opravy a udržování 4 400 000 Kč Navýšení 4 424 000 Kč 4 023 998 Kč 91 %
440 440 4 400 000 Kč Navýšení 4 424 000 Kč 4 023 998 Kč 91 %
3113 Základní školy 41 400 000 Kč Pokles 41 300 400 Kč 90 488 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 41 400 000 Kč Pokles 41 300 400 Kč 90 488 Kč 0 %
440 440 41 400 000 Kč Pokles 41 300 400 Kč 90 488 Kč 0 %
3117 První stupeň základních škol 0 Kč Navýšení 75 600 Kč 75 533 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 75 600 Kč 75 533 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 75 600 Kč 75 533 Kč 100 %
Celkem 45 800 000 Kč 45 800 000 Kč 4 190 019 Kč 9 %