Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků (ORG 370008) / 2019

Název:
KST - odd. občanské společnosti a zahr. styků (370008)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 200 300 Kč 284 629 Kč 142 %
výdaje 17 530 000 Kč Pokles 14 519 800 Kč 10 494 299 Kč 72 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 5 900 000 Kč Pokles 2 633 700 Kč 396 158 Kč 15 %
Kultura a sdělovací prostředky 5 300 000 Kč Navýšení 5 816 000 Kč 4 659 603 Kč 80 %
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 870 000 Kč 870 000 Kč 547 251 Kč 63 %
Školství a sociální věci 170 000 Kč 170 000 Kč 159 577 Kč 94 %
Veřejná správa 0 Kč Navýšení 83 100 Kč 74 099 Kč 89 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 3 480 000 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 1 810 000 Kč Pokles 1 467 000 Kč 1 177 611 Kč 80 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 44 700 Kč 44 649 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 44 700 Kč 44 649 Kč 100 %
937 937 0 Kč Navýšení 44 700 Kč 44 649 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 44 700 Kč 44 649 Kč 100 %