Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče (ORG 370005) / 2019

Název:
KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče (370005)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 21 232 000 Kč Navýšení 22 403 100 Kč 18 909 510 Kč 84 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 14 482 000 Kč Pokles 14 379 900 Kč 12 409 733 Kč 86 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 48 200 Kč 48 200 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 6 750 000 Kč Navýšení 7 975 000 Kč 6 451 577 Kč 81 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 48 200 Kč 48 200 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 48 200 Kč 48 200 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 48 200 Kč 48 200 Kč 100 %
3311 Divadelní činnost 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
637 637 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 321 000 Kč 321 000 Kč 321 000 Kč 100 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 321 000 Kč 321 000 Kč 321 000 Kč 100 %
637 637 321 000 Kč 321 000 Kč 321 000 Kč 100 %
3314 Činnosti knihovnické 311 000 Kč 311 000 Kč 275 465 Kč 89 %
5163 Služby peněžních ústavů 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
637 637 6 000 Kč 6 000 Kč 5 464 Kč 91 %
5169 Nákup ostatních služeb 35 000 Kč 35 000 Kč 1 Kč 0 %
637 637 35 000 Kč 35 000 Kč 1 Kč 0 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
637 637 270 000 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 4 450 000 Kč 4 450 000 Kč 4 200 000 Kč 94 %
5169 Nákup ostatních služeb 4 450 000 Kč 4 450 000 Kč 4 200 000 Kč 94 %
637 637 4 450 000 Kč 4 450 000 Kč 4 200 000 Kč 94 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 2 135 000 Kč 2 135 000 Kč 1 734 668 Kč 81 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 900 000 Kč Pokles 579 300 Kč 464 250 Kč 80 %
637 637 900 000 Kč Pokles 579 300 Kč 464 250 Kč 80 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000 Kč 50 000 Kč 36 975 Kč 74 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 36 975 Kč 74 %
5169 Nákup ostatních služeb 785 000 Kč Navýšení 1 105 700 Kč 972 159 Kč 88 %
637 637 785 000 Kč Navýšení 1 105 700 Kč 972 159 Kč 88 %
5171 Opravy a udržování 150 000 Kč 150 000 Kč 128 430 Kč 86 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 128 430 Kč 86 %
5175 Pohoštění 150 000 Kč 150 000 Kč 122 400 Kč 82 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 122 400 Kč 82 %
5177 Nákup uměleckých předmětů 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 10 454 Kč 21 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 10 454 Kč 21 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 150 000 Kč 1 150 000 Kč 1 000 000 Kč 87 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 770 000 Kč 770 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 770 000 Kč 770 000 Kč 100 %
5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastníků jednotek 0 Kč Navýšení 230 000 Kč 230 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 230 000 Kč 230 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
637 637 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 200 000 Kč Navýšení 261 100 Kč 61 100 Kč 23 %
5169 Nákup ostatních služeb 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 61 100 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 61 100 Kč 100 %
6127 Umělecká díla a předměty 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 2 900 000 Kč Pokles 2 646 800 Kč 1 717 500 Kč 65 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 195 000 Kč 195 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 195 000 Kč 195 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 395 000 Kč 395 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 395 000 Kč 395 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 1 005 000 Kč 1 005 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 1 005 000 Kč 1 005 000 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 Kč Navýšení 57 500 Kč 57 500 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 57 500 Kč 57 500 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 2 900 000 Kč Pokles 929 300 Kč 0 Kč 0 %
637 637 2 900 000 Kč Pokles 929 300 Kč 0 Kč 0 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 515 000 Kč Navýšení 1 605 000 Kč 1 600 000 Kč 100 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 65 000 Kč 65 000 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 800 000 Kč Navýšení 865 000 Kč 865 000 Kč 100 %
637 637 800 000 Kč Navýšení 865 000 Kč 865 000 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 50 000 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 515 000 Kč Navýšení 623 000 Kč 620 000 Kč 100 %
637 637 515 000 Kč Navýšení 623 000 Kč 620 000 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 200 000 Kč Pokles 2 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 200 000 Kč Pokles 2 000 Kč 0 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 850 000 Kč Navýšení 2 050 000 Kč 1 936 935 Kč 94 %
5169 Nákup ostatních služeb 850 000 Kč Navýšení 2 050 000 Kč 1 936 935 Kč 94 %
437 437 850 000 Kč Navýšení 2 050 000 Kč 1 936 935 Kč 94 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5 900 000 Kč Navýšení 5 925 000 Kč 4 514 642 Kč 76 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000 Kč 100 000 Kč 98 179 Kč 98 %
437 437 100 000 Kč 100 000 Kč 98 179 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 700 000 Kč Pokles 590 000 Kč 469 639 Kč 80 %
437 437 700 000 Kč Pokles 590 000 Kč 469 639 Kč 80 %
5175 Pohoštění 100 000 Kč Navýšení 210 000 Kč 158 673 Kč 76 %
437 437 100 000 Kč Navýšení 210 000 Kč 158 673 Kč 76 %
5194 Věcné dary 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 0 Kč Navýšení 73 200 Kč 73 200 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 73 200 Kč 73 200 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 220 000 Kč Navýšení 463 900 Kč 393 850 Kč 85 %
437 437 220 000 Kč Navýšení 463 900 Kč 393 850 Kč 85 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
437 437 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 0 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 480 000 Kč Navýšení 1 336 700 Kč 1 286 700 Kč 96 %
437 437 480 000 Kč Navýšení 1 336 700 Kč 1 286 700 Kč 96 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 4 200 000 Kč Pokles 1 001 800 Kč 0 Kč 0 %
437 437 4 200 000 Kč Pokles 1 001 800 Kč 0 Kč 0 %
6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 1 934 400 Kč 1 934 400 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 1 934 400 Kč 1 934 400 Kč 100 %
Celkem 21 232 000 Kč Navýšení 22 403 100 Kč 18 909 510 Kč 84 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 370005 (KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče), Paragraf 3419 (Ostatní tělovýchovná činnost), Položka 5222 (Neinvestiční transfery občanským sdružením)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Rugby Club Tatra SmíchovARES 130 000,00 Kč
300000095 08.08.2019 50 000,00 Kč
300000083 14.11.2019 80 000,00 Kč
SK Motorlet PrahaARES 100 000,00 Kč
300000082 22.03.2019 100 000,00 Kč
Rugby Club Tatra Smíchov, .o.s.ARES 100 000,00 Kč
300000083 17.04.2019 50 000,00 Kč
300000084 17.04.2019 50 000,00 Kč
Česká triatlonová asociace o.s.ARES 100 000,00 Kč
300000116 23.07.2019 100 000,00 Kč
Sportovní klub Motorlet Praha, spolekARES 93 000,00 Kč
300000067 16.10.2019 25 000,00 Kč
300000068 16.10.2019 40 000,00 Kč
300000034 05.11.2019 28 000,00 Kč
LOKAL BLOKARES 91 000,00 Kč
950000113 28.02.2019 50 000,00 Kč
300000051 11.12.2019 41 000,00 Kč
R TEAMARES 80 000,00 Kč
300000068 10.07.2019 40 000,00 Kč
300000033 05.11.2019 40 000,00 Kč
SK DNFARES 74 000,00 Kč
300000032 07.05.2019 49 000,00 Kč
300000107 31.05.2019 25 000,00 Kč
HO SmíchOFF, z.s.ARES 55 000,00 Kč
300000076 24.05.2019 25 000,00 Kč
300000054 11.10.2019 30 000,00 Kč
Tělocvičná jednota Sokol I. SmíchovARES 50 000,00 Kč
300000077 20.09.2019 50 000,00 Kč
Asociace malého fotbalu ČR, z.s.ARES 50 000,00 Kč
300000107 23.07.2019 50 000,00 Kč
Krasobruslařský klub Stadion Praha, z.s.ARES 40 000,00 Kč
950000111 28.02.2019 40 000,00 Kč
NaKole, z.s.ARES 40 000,00 Kč
300000105 26.09.2019 40 000,00 Kč
Fotbalový klub Zlíchov 1914, z.s.ARES 40 000,00 Kč
300000032 05.06.2019 40 000,00 Kč
Rotary Club Prague InternationalARES 37 500,00 Kč
300000061 09.04.2019 37 500,00 Kč
Double Cookies, z.s.ARES 30 000,00 Kč
300000002 03.12.2019 30 000,00 Kč
Racek 2017 z.s.ARES 30 000,00 Kč
300000044 06.09.2019 30 000,00 Kč
Sportovní Akademie Praha, z.s.ARES 30 000,00 Kč
300000043 06.09.2019 30 000,00 Kč
AkSen - aktivní senior, z.s.\nEhlenův důmARES 26 000,00 Kč
Šachový klub Smíchov, z.s.ARES 25 000,00 Kč
950000047 18.12.2019 25 000,00 Kč
Múzy dětem, z. s.ARES 25 000,00 Kč
950000046 18.12.2019 25 000,00 Kč
Tělocvičná jednota Sokol HlubočepyARES 15 200,00 Kč
300000078 18.11.2019 15 200,00 Kč
DTJ SantoškaARES 15 000,00 Kč
300000086 21.06.2019 15 000,00 Kč
Sportovní klub policie SKP FC 158 PrahaARES 10 000,00 Kč
300000066 18.09.2019 10 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 1 286 700,00 Kč