Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče (ORG 370005) / 2019

Název:
KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče (370005)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 21 232 000 Kč Navýšení 22 403 100 Kč 18 909 510 Kč 84 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 14 482 000 Kč Pokles 14 379 900 Kč 12 409 733 Kč 86 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 48 200 Kč 48 200 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 6 750 000 Kč Navýšení 7 975 000 Kč 6 451 577 Kč 81 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
6127 Umělecká díla a předměty 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 0 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0 Kč Navýšení 2 034 400 Kč 2 034 400 Kč 100 %
6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 100 000 Kč 100 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0 Kč Navýšení 1 934 400 Kč 1 934 400 Kč 100 %
437 437 0 Kč Navýšení 1 934 400 Kč 1 934 400 Kč 100 %
Celkem 150 000 Kč Navýšení 2 184 400 Kč 2 034 400 Kč 93 %