Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče (ORG 370005) / 2019

Název:
KST - oddělení sportu,kultury a památkové péče (370005)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 21 232 000 Kč Navýšení 22 403 100 Kč 18 909 510 Kč 84 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 14 482 000 Kč Pokles 14 379 900 Kč 12 409 733 Kč 86 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 48 200 Kč 48 200 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 6 750 000 Kč Navýšení 7 975 000 Kč 6 451 577 Kč 81 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3319 Ostatní záležitosti kultury 150 000 Kč 150 000 Kč 128 430 Kč 86 %
5171 Opravy a udržování 150 000 Kč 150 000 Kč 128 430 Kč 86 %
637 637 150 000 Kč 150 000 Kč 128 430 Kč 86 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 61 100 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 61 100 Kč 100 %
637 637 0 Kč Navýšení 61 100 Kč 61 100 Kč 100 %
Celkem 150 000 Kč Navýšení 211 100 Kč 189 530 Kč 90 %