Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 2541137000000 (ORG 2541137000000) / 2019

Název:
2541137000000 (2541137000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 933 600 Kč 621 900 Kč 67 %
výdaje 0 Kč Navýšení 933 600 Kč 621 900 Kč 67 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 933 600 Kč 621 900 Kč 67 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 872 500 Kč 621 900 Kč 71 %
6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 872 500 Kč 621 900 Kč 71 %
440 440 0 Kč Navýšení 872 500 Kč 621 900 Kč 71 %
Celkem 0 Kč Navýšení 872 500 Kč 621 900 Kč 71 %