Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje 2541100000000 (ORG 2541100000000) / 2019

Název:
2541100000000 (2541100000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 548 600 Kč 548 597 Kč 100 %
výdaje 0 Kč Navýšení 649 100 Kč 633 820 Kč 98 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 649 100 Kč 633 820 Kč 98 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 311 500 Kč 311 426 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 311 500 Kč 311 426 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 311 500 Kč 311 426 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 311 500 Kč 311 426 Kč 100 %