Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy OSS (ORG 240000) / 2019

Název:
OSS (240000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 60 705 800 Kč Navýšení 61 442 200 Kč 21 050 795 Kč 34 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 60 705 800 Kč Navýšení 61 442 200 Kč 21 050 795 Kč 34 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 2 138 000 Kč Pokles 2 019 000 Kč 86 000 Kč 4 %
5171 Opravy a udržování 2 138 000 Kč Pokles 2 019 000 Kč 86 000 Kč 4 %
924 924 2 138 000 Kč Pokles 2 019 000 Kč 86 000 Kč 4 %
Celkem 2 138 000 Kč Pokles 2 019 000 Kč 86 000 Kč 4 %